Enigt folketing:

Tænk jer godt om før I engagerer jer i Vestsahara

Udenrigsministeren og folketinget sender kraftigt vink til danske pensionsselskaber og banker om, ikke at engagere sig i Afrikas sidste koloni, uden at have tænkt sig grundigt om og studeret folketingets vedtagelser og international lov

I forbindelse med folketingsdebatten forud for vedtagelsen af beslutningsforslaget om Vestsahara, kom den danske udenrigsminister med en stærk opfordring til danske virksomheder.

Der var uhørt bred enighed da alle partier i Folketinget støttede op bag en mere aktiv linje i  Vestsahara spørgsmålet. Flere ordførre fremhævede det uholdbare i at det internationale samfund, under FN’s ledelse ikke har formået af finde en fredelig løsning, herunder afholdelsen af en folkeafstemning om Vestsaharas fremtid. Ligeledes Marokkos udvisning af FN styrkernes politiske element, bliv kraftigt kritiseret.

Direkte adspurgt af Enhedslistens Christian Juhl, sagde udenrigsminister, Kristian Jensen:

”Vi ønsker at danske virksomheder kender og efterlever de vedtagelser, herunder ånden i de vedtagelser, som folketinget gennemfører. En mulighed kunne være at tage kontakt til interesseorganisationerne, som for eksempel Dansk Industri, for bredt at orientere om hvilken holdning der ligger i det danske folketing og den danske regering, omkring aktiviteter i Vestsahara. Det er den vej frem jeg ønsker at gå. Udenrigsministeriet vil tage et sådant initiativ med interesseorganisationerne”, sagde udenrigsminister Kristian Jensen fra folketingets talerstol tirsdag, da beslutningsforslaget blev diskuteret.

Han påpegede også, at hans regering støtter et andet af beslutningsforslagets opfordringer, om udvidelse af FN’s fredsbevarende styrker MINURSO’s mandat, til også at omfatte overvågning af menneskerettighederne i Vestsahara.

Vestsahara er ellers ikke et emne der trækker de store forsider i de danske medier. Dette til trods for, at landet er Afrikas sidste koloni, at over hundredetusinde af lokalbefolkningen bor i flygtningelejre i en ørken, og dem der bor i kolonien lever i et af verdens mest undertrykkende regimer, hvor tortur og lange fængselsdomme er svaret på deres fredelige protester mod koloniseringen.

Især de unge saharawier, som de oprindelige indbyggere i Vestsahara hedder, har fået nok af årtiers løfter fra FN og verdenssamfundet, samt firmaer, kommuner, banker og pensionskasser fra lande som Danmarks investeringer eller handel med den marokkanske koloniagt. Mange af dem tror ikke længere på at de kan få deres uafhængighed ved fredelige midler, og vil i krig.

Sværere at retfærdiggøre handel med Vestsahara

Seks danske MF’ere fra seks af folketingets partier havde derfor rejst forespørgselsdebatten om Vestsahara i folketinget, der altså endte med at alle folketingets partier stemte for beslutningsforslaget. Den fraråder blandt andet danske offentlige institutioner og firmaer at handle eller investere i Vestsahara, i strid med international lov, og opfordrer til at den fredsbevarende FN-styrke MINURSOs mandat udvides til at omfatte overvågning af menneskerettighedssituationen i kolonien.

Ifølge Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl, er der er mange aktuelle ting, som har ændret sig, siden folketingets partier sidst diskuterede Vestsahara sidst for omkring to år siden.

”For det første udviste Marokko 73 af MINURSO’s folk og lukkede missionen i Dakhla. Det er et klart brud på FN’s Charter. Ban Ki-moon kalder det en besættelse nu, det blev de meget sure over i Marokko. Og det sidste vi har set, er den rapport der kom fra Afrika Kontakt, der viser, at en stribe danske banker og pensionsfonde har investeret i Vestsahara. Det er en situation, hvor vi risikerer at de unge tager våbnene i hånden igen, fordi de mister tålmodigheden og troen på en fredelig løsning”, sagde han.

Beslutningsforslaget fra folketinget skal blandt andet gøre det langt sværere for de danske virksomheder, kommuner, banker og pensionskasser, der nu handler eller investerer i Vestsahara, at retfærdiggøre dette overfor folketingets samt deres investorer og kunder.

Et godt udgangspunkt

”Det er rigtigt mange håndtag i denne vedtagelse, som virkeligt kan gøre en forskel i Vestsahara. Alt anhænger af FN, det ved vi allesammen kan være op ad bakke, men det bliver mere op ad bakke, hvis demokratiske lande som Danmark ikke presser på”, sagde Socialdemokraterne udviklingsordfører og tidligere fødevareminister, Mette Gjerskov.

Christian Juhl er enig, og siger at han efter vedtagelsen af beslutningsforslaget håber på en mere aktiv linje fra både den danske regering og civilsamfundet, så presset på især Marokko kan øges.

“Jeg havde helst set en egentlig boykot af Marokko, men det er der endnu ikke flertal for i Folketinget. Jeg er dog overbevist om at et enigt Folketings opfordring vil have en stor betydning på både kommuner, regioner og private virksomheders handlen i denne sag”, fortæller han til Afrika Kontakt.

I Afrika Kontakt er vi også glade for at samtlige af folketingets partier mener at der skal handles på Vestsahara, og mener ligesom Mette Gjerskov at der skal presses på for en løsning på en konflikt, der har stået på i over 40 år.

“Det er fantastisk med så bred politisk enighed om Vestsahara-spørgsmålet. I Afrika Kontakt er vi utrolig glade for denne vedtagelse. Vi ser nu frem til det videre samarbejde med folketingets partier, så at de mange flotte ord kan omsættes i yderligere handling”, udtaler Afrika Kontakts sekretariatsleder Morten Nielsen.