Presset virker

Flere dropper uetiske investeringer i Vestsahara

En lang række pengeinstitutter trækker investeringer, på kant med folkeretten, i Vestsahara.

2016 har vist sig at være et godt år for blacklisting af investeringer i selskaber, som illegalt operer med søgning efter eller udvinding af naturressourcer i det besatte Vestsahara. De nordiske lande går forrest. Her følger en præsentation af 15 pengeinstitutter der i løbet af det sidste år har ekskluderet investeringer i selskaber illegalt til stede i det besatte Vestsahara.

Ekskluderingerne af de uetiske investeringer, kan deles op i tre grupper. 1. Eksklusion af investeringer i selskaber der søger efter olie eller gas i de besatte områder. 2. Eksklusion af investeringer i selskaber der importerer store mængder fosfat fra de besatte områder. 3. Eksklusion af investeringer i det Marokkansk ejede OCP som producerer og udvinder fosfat i regionen. Hvoraf kategori 1 udgør den mindst og 3 den mest presserende uetiske overtrædelse af international ret. Artiklen præsenterer 10 investeringer ekskluderet fra gruppe 1, 21 fra gruppe 2 og tre fra gruppe 3.

Den nyligste blacklisting kommer fra den norske oliefond, verdens største af sin slags, da fonden den 28. juni offentliggjorde at de ekskluderer Kosmos Energy Ltd og Cairn Energy Ltd fra deres investeringsunivers. Begge selskaber falder under kategori 1 og var de første til at bore efter olie i Vestsahara. Den norske oliefond trækker således 53,8 millioner euro sammenlagt fra de to selskaber, med den begrundelse at selskaberne via deres aktiviteter i Vestsahara bryder med fundamentale etiske normer. Norges største bank, DNB, droppede 6. maj 2016 hele fem selskaber til stede i Vestsahara, ét energiselskab fra gruppe et, tre fosfatimportører fra gruppe 2, samt OCP fra gruppe 3.

Afrika kontakt har tidligere rapporteret at en række danske banker og pensionskasser har trukket investeringer i selskaber illegalt til stede i Vestsahara. Pensam og PFA har således ekskluderet ét selskab i gruppe 2. Sydbank har ekskluderet tre selskaber i gruppe 1. Danske bank ekskluderede 3. juni 2016 gruppe 3 selskabet OCP, med den begrundelse at selskabet er involveret i import at naturressourcer i konflikt med menneskerettigheder.

I Sverige er der i løbet af 2016 allerede blevet blacklistet en lang række selskaber involveret i Marokkos omgang med Vestsaharas naturressourcer. Det svenske investerings management selskab, IPM, har fjernet de to største fosfat importører tilhørende gruppe 2 fra deres porteføljer. Den svenske pensionskasse Folksam har ekskluderet ét selskab fra gruppe et og to selskaber fra gruppe 2. Den svenske bank Öhman har ligeledes ekskluderet 3 fosfatimportører fra gruppe 2 og ét energiselskab fra gruppe 2. Alle eksklusionerne sker på baggrund af selskabernes uetiske tilstedeværelse i Vestsahara. De to pensionskasser KLP og Skandia Fonder har blacklistet flere selskaber aktive i Vestsahara, da de bryder en række menneskerettigheder. KLP har således ekskluderet ét gruppe 1 selskab og 3 gruppe 2 selskaber. Skandia har ekskluderet to gruppe 2 selskaber. D. 8 juni 2016 offentliggjorde Länsförsäkringar AB (en svensk gruppe af forsikringsselskaber) at bl.a. tre gruppe to selskaber og ét gruppe et selskab bliver holdt under observation, da selskaberne bryder menneskerettigheder og indirekte er med til at opretholde Marokkos besættelse af Vestsahara.

I Holland er der tidligere set en række ekskluderinger, i år har et begravelses forsikringsselskab, Cooperatie Dela, ekskluderet OCP på grund af deres menneskerettigheds overtrædelser i Vestsahara. Det hollandske forsikringsselskab Onderlinge’s-Gravenhage har ligeledes blacklistet ét selskab fra gruppe 2.

Den Luxemburgske pensionsfond FDC har i år udvidet sin række af ekskluderinger af investeringer i det besatte Vestsahara, denne gang er det energiselskabet Glencore fra gruppe 1. Tobam Core Investment, et formue forvaltnings firma placeret i Paris, har droppet investeringer i tre fosfatimportører fra kategori 2.

Array