Ny udenrigsminister betyder ikke ny politik

Udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd i Folketingets Udenrigsudvalg.

Samrådet i Folketinget afslørede, at Jeppe Kofod, socialdemokrat og nyligt udpeget som Udenrigsminister, ikke vil ændre på den linje, den tidligere borgerlige regering havde lagt i Vestsaharaspørgsmålet.

Udenrigsministeren Jeppe Kofod var den 9. oktober 2019 i samråd i Folketingets Udenrigsudvalg.

Trods kritiske spørgsmål fra både Christian Juhl, Enhedslisten, og Halime Oguz, SF, der sammen med Alternativet havde kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod i samråd om danske banker og pensionskassers investeringer i Vestsahara, fastholdt Jeppe Kofod, at den danske regering ikke kan gribe ind overfor danske banker og pensionskassers investeringer i Vestsahara. ”Det er virksomhedernes ansvar at overholde gældende lovgivning, og regeringen hverken eller vil gribe ind,” sagde udenrigsministeren i samrådet den 9.oktober.

Christian Juhl henviste til Global Aktions rapport om bankernes og pensionsselskabers investeringer i det omstridte område og nævnte desuden det problematiske i Siemens’ byggeri af vindmøller for den marokkanske regering i Vestsahara. Jeppe Kofod fastholdt, at han mener, at EU’s handels- og fiskeriaftaler med Marokko er i overensstemmelse med folkeretten og EU-Domstolens domme, men han sagde, at regeringen vil være ekstra opmærksom på udfaldet af de nye retssager, Polisario har anlagt angående udnyttelse af landets ressourcer.

Pas på

Jeppe Kofod understregede flere gange, at regeringen fortsat støtter beslutning V79, der anbefaler danske virksomheder at vise særlig agtpågivenhed, når de investerer i et område, hvis status er uafklaret som tilfældet er med Vestsahara. ”Det er ikke forbudt, men et enigt Folketing har opfordret virksomhederne til at være påpasselige,” sagde han – uden at redegøre for, hvordan de kan være det og alligevel investere i området. Jeppe Kofod, der kom til som minister efter en periode i Europa-Parlamentet, kan åbenbart ikke huske, at han som medlem af Europa-Parlamentet havde stemt imod flere af disse aftaler. Han har også glemt, at han havde støttet et forslag, der skulle få EU domstolen til at sige OK for aftalerne.

Jeppe Kofod mente desuden, at Polisario, der er sahrawiernes lovlige repræsentant, var blevet konsulteret, inden den seneste fiskeriaftale blev indgået mellem Marokko og EU. Konsultationen skulle sikre, at aftalen var lovlig i forhold til folkeretten og den dom, EU-Domstolen afsagde i 2016. Polisario fastholder, at der ikke er sket nogen egentlig konsultation med sahrawiernes repræsentanter, men at en række marokkanske organisationer i Vestsahara er blevet hørt – og støtter aftalen. ”EU’s Ministerråd har oplyst, at de har spurgt alle relevante parter,” sagde Jeppe Kofod. Jeppe Kofod mener heller ikke, at de vindmøller Siemens har bygget i Vestsahara, er problematiske, da han ikke mener, de skader lokalbefolkningen.

Jeppe Kofod understregede, at spørgsmålet om Vestsaharas fremtid skal løses ved forhandling mellem Polisario og Marokko, og han anerkendte ikke, at danske virksomheders investeringer, der er med til at gøre besættelsen til en god forretning for Marokko, samtidige er med til at forhindre en forhandlingsløsning i samarbejde med FN.

Se hele samrådet her

Array