Ny rapport fra Global Aktion:

Danske banker og pensionskasser investerer fortsat i besat land

Global Aktion kortlægger i en ny rapport hvordan de 16 største banker og pensionskasser investerer i selskaber aktive i Vestsahara. Selskaberne opererer i strid med international lov i et land, som i mere end 40 år har været besat af Marokko.

Selvom der fortsat investeres i Vestsahara, er der, siden Global Aktion sidst satte fokus på problematikken i 2016, kommet forøget bevågenhed omkring situationen. Danske pensionsselskaber og banker har i alt 153 investeringer i selskaber aktive i det besatte Vestsahara – også kendt som Afrikas sidste koloni. Disse investeringer er fordelt på i alt 17 selskaber. Selskaberne er typisk involveret i opkøb og produktion af fosfat, samt udbygningen af kritisk infrastruktur i det besatte territorium. Skandia, AP Pension, Nordea Velliv, SEB, Danica og Danske Bank topper listen med flest investereringer i Vestsahara, alle med mellem 11 og 17 investeringer hver. Det afslører Global Aktion i den nye rapport ’Investeringer i Besat Land’, som forfatterne håber vil forny dialogen omkring problematikken ved at involvere danske borgeres penge i besættelsen.

Sæt pres på din bank og/eller pensionskasse

Skriv til din bank og dit pensionsselskab og fortæl dem, at de skal trække deres penge ud af virksomheder, som er involveret i at plyndre et besat land i strid med international humanitær lov. Skiv direkte til dem via dette link.

Udvinding af naturressourcer og udbygningen af infrastruktur i Vestsahara sker i modstrid med landets oprindelige befolknings, saharawierne, ønske og kommer dem ikke til gode. Netop disse to forhold har både FN og EU-domstolen slået fast skal tilgodeses ved finansielle aktiviteter i det besatte Vestsahara. Hovedparten af saharawierne flygtede i forbindelse med Marokkos besættelse for 43 år siden til flygtningelejre i Algeriet. Det er ikke forbudt at investerer i selskaberne, men det frarådes fra flere sider. Folketinget advarer således imod aktiviteterne og de er yderligere på kant med folkeretten.

Rapporten om Investeringer i Vestsahara

Investeringer i besat land

De saharawier, som fortsat bor i den besatte del af Vestsahara, har ringe, hvis ingen glæde af udvindingen af naturressourcer, da arbejdspladser i forbindelse med den tildeles marokkanske bosættere – og indtægterne fra udvindingen tilfalder primært Marokkos konge Muhammed VI og staten. Alt i mens opretholder Marokko en besættelse, som har fået Freedom House til at rangere Vestsahara som et af de mest ufrie territorier i verden.

Nye aktører og øget opmærksomhed
Fosfatindustrien, som er central for besættelsen, har de sidste år lidt tilbagegang med færre aftagere af konflikt-fosfatet. En række danske pengeinstitutter har også trukket og blacklistet investeringer i fosfatselskaberne med henvisning til menneskerettighederne. Global Aktion oplever en større viden og opmærksomhed om problematikken i kontakten med pengeinstitutterne, end for få år tilbage. Dette forhindrer dog ikke pengeinstitutterne i stadig at investere i en række forskellige selskaber til stede i Vestsahara.

Ét af de selskaber, som ofte bliver investeret i, er tysk-dansk-spanske Siemens. Siemens er den måske vigtigste aktør i Marokkos opførelse af grøn energi i de besatte områder, hvor de b.la. leverer vindturbiner til flere større Vindmølleparker. En af parkerne leverer hoveddelen af den strøm som kører den kontroversielle fosfatmine.

Investeringer bekræftet 
Global Aktion har systematisk screenet pengeinstitutternes investeringer fra sidste kvartal af 2018 til og med første kvartal af 2019. Bankerne og pensionskasserne har derefter skriftligt bekræftet investeringerne, med undtagelse af enkelte som ikke har ønske at indgå i dialog med Global Aktion.

Rapporten rummer en komplet oversigt over hvilke af de 16 danske investorer, der har placeret penge i de forskellige selskaber. Herudover gennemgår rapporten også pengeinstitutternes politik for ansvarlige investeringer og præsenterer en gennemgang af de kontroversielle selskaber.

Global Aktion når den konklusion, at investeringerne er på kant med folkeretten og sikrer økonomisk incitament og legitimering af Marokkos fortsatte besættelse af Vestsahara. Derfor opfordrer Global Aktion danske banker og pensionskasser til at kræve, at de omtalte virksomheder, der er til stede i Vestsahara, stopper aktiviteterne, og hvis dette ikke umiddelbart sker, til at trække deres investeringer fra selskaberne.

Yderligere informationer:
Jens Brun Madsen: Jens@globalaktion.dk – Mobil: 3020 7613
Ditlev Hersland: Ditlev@globalaktion.dk – Mobil: 3195 5297

Array