Ny kampagne lanceres i idag: stop fyring af fagforeningsmedlemmer!

Bestseller leverandører bruger COVID19 som undskyldning for at knuse fagforeningerne

Myanmars unge og sårbare fagbevægelse trues under dække af Covid-19-pandemien. Fagforeningsmedlemmer bliver selektivt afskediget på flere tekstilfabrikker. Danske Bestseller er involveret i to af sagerne.

Problematikken er presserende og tøjvirksomheder skal straks tage skridt til at stoppe disse diskriminerende afskedigelser i deres forsyningskæder. Den nuværende udvikling i fagforeningsknuseri er en del af et bredere billede af fagforeningsundertrykkelse i Myanmar, som inkluderer voldelige overgreb på fagforeningsledere, chikane og trusler mod medlemmer og de nylige arrestationer og fængslinger af tekstilarbejdere for at deltage i fredelige strejker.

De tre sager, Rui Ning, Huabo Times og Myan Mode, følger alle det samme mønster: I løbet af de sidste måneder blev et uforholdsmæssigt stort antal fagforeningsmedlemmer afskediget efter at fagforeningen talte højt om usikre arbejdsvilkår vedrørende Covid-19 og ubetalte lønninger. Alle tre fabrikker har Inditex (som ejer det globale modemærke Zara blandt andre mærker) som en stor køber, og Rui Ning og Huabo Times involverer begge Bestseller (der ejer mærket ONLY). Begge disse virksomheder har adfærdskodekser, der beskytter foreningsfriheden hos deres leverandører i Myanmar, men dette synes ikke at betyde noget, når det kommer til stykket, da organiserede arbejdere blev fyret under dække af nødvendige Covid-19-fyringer. Selvom et vist niveau af afskedigelse vil være uundgåelig på grund af den nuværende globale krise, er det afgørende at sikre, at afskedigelser ikke bruges som et middel til at diskriminere fagforeningsmedlemmer og skræmme arbejdstagere fra at tilslutte sig en fagforening. I alle sager har det netop været særligt fagforeningsmedlemmer, der er blevet fyret. Med hensyn til at tackle disse åbenlyse krænkelser mod foreningsfrihed gør Inditex og Bestseller ikke meget for at give plads til lokale fagforeninger ved forhandlingsbordet eller for at sikre, at forhandlingsbetingelserne er i overensstemmelse med de menneskerettighedsløfter, som mærkerne offentligt har meldt ud, at de vil følge.

Rui Ning-fabrikken

Involverede mærker: Inditex (Zara), Mango, Bestseller (ONLY), Tally Weijl og Balala. 324 arbejdstagere af en arbejdsstyrke på i alt 1.100 blev afskediget i begyndelsen af april, hvoraf 298 var fagforeningsmedlemmer, inklusive fagforeningspræsidenten. Præsidenten blev angrebet med knive under mistænkelige omstændigheder, og i det, der sandsynligvis har været en del af en samlet indsats for at skræmme og true fagforeningsledere, er det muligt, at angriberen var tilknyttet fabriksledelsen. Som svar på eksternt pres afgav ledelsen en erklæring den 5. juni om genansættelse af fagforeningspræsidenten, men dette er kun et af kravene fra fagforeningen. Fabriksledelse og tøjvirksomheder kan ikke blot på egen hånd vælge, hvilket af fagforenings krav, der skal reageres på. Erklæringen nævner ikke de øvrige to krav, nemlig at alle afskedigede arbejdere genindføres som ordrerne vender tilbage til det normale, samt en underskrevet aftale herom. Herunder desuden forsikringer om, at fabrikken vil følge tøjvirksomhedernes code of conduct, arbejdslovgivning i Myanmar og implementere nødvendige Covid-19 sikkerhedsforanstaltninger. Fabriksledelsen nægter stadig at mødes med fagforeningen og vil ikke anerkende dem som partner med hvem de skal forhandle. Ligeledes har Bestseller afvist at kommunikere direkte med fagforeningen, hvilket ellers er beskrevet i OECDs retningslinjer som en del af deres due diligence-arbejde.

Huabo Times-fabrikken

Involverede mærker: Inditex (Zara), Bestseller (ONLY og Vero Moda) og Primark. I starten af maj var arbejderne på fabrikken begyndt at blive bekymrede for deres job. De forhørte sig hos fabriksledelsen om hvorvidt de ville nedbringe arbejdsstyrken som svar på Covid-19. Straks herefter registrerede en gruppe arbejdere en ny fagforening den 11. maj. Kun tre dage senere, den 14. maj, afskedigede ledelsen 107 arbejdere, hvoraf 26 var fagforeningsmedlemmer, herunder 4 fagforeningsledere. Af de øvrige 81 afskedigede arbejdstagere støttede flertallet åbent den nye fagforening, og ledelsen var opmærksom på deres støtte. Gentagne anmodninger fra fagforeningen om at mødes med fabriksledelsen er ikke blevet imødekommet, og deres krav om øjeblikkelig genansættelse af alle fagforeningsledere og arbejdere. Anmodninger om at inddrage fagforeningen i forhandlinger vedrørende afskedigelse er ligeledes blevet ignoreret.

Myan Mode-fabrikken

Involverede mærker: Inditex (ejer det globale brand Zara) og Mango. Den 28. marts afskedigede fabriksledelsen 571 arbejdstagere ud af 1.270, som en nødvendig Covid-19-aktion, inklusive alle 520 fagforeningsmedlemmer. Myan Mode-fagforeningen var en af de stærkeste i landets beklædningsindustri med en historie med strejker for at forbedre lønninger og arbejdsvilkår. I solidaritet forlod 50 ekstra arbejdere i løbet af den første uge i april fabrikken. De blev herefter også afskediget af ledelsen. Den 30. maj blev den sagen afsluttet mellem fagforeningen og ledelsen, der underskrev en aftale om genindførelse af 75 afskedigede fagforeningsledere og arbejdere. Selvom dette er en sejr inden for rammerne af, at den lokale fagforening er involveret i forhandlingerne, er det skuffende, at tøjvirksomhederne, især Inditex, der havde den største del af ordrerne på fabrikken, ikke pressede på for genindførelse af alle afskedigede fagforeningsmedlemmer. I stedet overvejes 545 af de fyrede fagforeningsmedlemmer til genansættelse, når virksomheden genoptages på et før-covid-niveau, men kun hvis de passer til ledelsens nye krav. Tøjvirksomhederne pressede heller ikke på for at fagforeningen skulle involveres i forhandlingerne om afskedigelser.

Tøjvirksomhederne har særligt nu grund til at yde deres bedste i tråd med OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. De skal være en del af forhandlingerne, hvis fabriksledelsen ikke formår at leve op til deres forpligtelse. De kan ikke forlade sig på, at det går uden deres direkte engagement. De skal støtte fagforeningernes rimelige krav overfor ledelsen og så skal de i øvrigt dokumentere og rapportere om deres indsats og udviklingen i processen på deres hjemmeside. Tøjvirksomheder og detailhandlere er nødt til at anmode om, at alle leverandører udvikler klare politikker der sikrer, at Covid-19 ikke bruges som dækning til fagforeningsknuseri. I fabrikker, hvor der er en fagforening, skal disse politikker forhandles med og underskrives af denne. Alle forslag til afskedigelse skal overvåges af tøjvirksomheder for at sikre, at de ikke uforholdsmæssigt påvirker fagforeningsmedlemmer og ledere, kvinder (især gravide kvinder) eller arbejdere, der har faste kontrakter. I tilfælde, hvor afskedigelse har været diskriminerende, som i de tre ovennævnte sager, skal processen ugyldiggøres og genforhandles efter procedurer for bedste praksis. Ordrer skal kun genstartes med fabrikker, hvor sådanne politikker er på plads. De skal være baseret på de relevante ILO-konventioner og tage udgangspunkt i vejledningen som Better Work har udviklet i forbindelse med covid19.