Stor konference styrker demokratibevægelsen i Swaziland

I september 2019 afholdt Swaziland United Democratic Front (SUDF) i samarbejde med sammenslutningen af fagforeninger Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA) en netværkskonference for organisationernes medlemmer, hovedsageligt bestående af tillidsmænd

En styrket alliance mellem de to grupper organiseret i henholdsvis SUDF og TUCOSWA er nødvendig i både arbejdstagerrettigheds- og demokratikampen. Formålet med samarbejdet er at sætte et større pres på regimet og at sammenslutningen vil skabe en bredere målgruppe og give bedre synlighed. Til konferencen deltog omkring 75 fagforeningsledere, samt aktivister fra 19 forskellige organisationer affilieret med enten SUDF eller TUCOSWA. Umiddelbart efter konferencen blev en kæmpe arbejderstrejke mobiliseret, hvor hele 10.000 mødte op, denne efterfulgtes af endnu en strejke ugen efter hvor omring 8000 arbejdere deltog. Mediedækning muliggjorde, at budskabet blev spredt til resten af landet, og også til det internationale samfund, for eksempel i det sydafrikanske medie News 24.

Konferencen var et startskud på vejen til at styrke medlemmernes kapacitet som aktivister ved at give rum til at diskutere strategier og koordination mellem de to organisationer, de affilierede og deres medlemmer og på den måde skabe et bæredygtigt, langtidssigtet samarbejde. Mødet mellem de mange affilierede gav mulighed for at diskutere deres forskellige opfattelse af politiske problematikker og gav bund for at skabe en fælles forståelse, der kan hjælpe dem i deres daglige arbejde, samt styrke samarbejdet ved at forstå hvordan de hver især kan bidrage og støtte hinanden i kampen for rettigheder og demokrati.

SUDF vurderer, at TUCOSWA og SUDF tilsammen repræsenterer mere end 100.000 individer, altså en stor del af Swazilands befolkning på omkring 1,4 millioner mennesker. Herunder blandt andet kvinder i landområder, kunstnere, studerende, lærere og sundhedsfagligt personale. Det er vel at mærke uden at tælle de mange mennesker, som tier stille af frygt for konsekvenserne ved at kritisere regimet og kræve helt basale rettigheder. Selvom demonstranter gang på gang mødes med vold og forbud om protester og strejker, giver de ikke op. Global Aktion står fortsat i solidaritet med folket i Swaziland og støtter deres kamp.