Slået fast igen

Vestsahara er ikke marokkansk

Det tyske parlaments researchafdeling har analyseret sig frem til, hvad verdenssamfundet burde have vidst og handlet på i over 40 år: at Vestsahara ikke er marokkansk

At Vestsahara ikke tilhører kolonimagten Marokko burde ikke være en nyhed for dem der kender lidt til konflikten. Det har Den Internationale Domstol, EU-Domstolen og FN slået fast et utal af gange.

Alligevel har det været mere end svært at få regeringer og firmaer rundt om i verden til at acceptere eller overholde international lov. For eksempel ved at de ikke handler med produkter som fisk, fosfat, vejsalt eller tomater fra det besatte Vestsahara, uden at Vestsaharas oprindelige befolkning accepterer handlerne.

I en analyse om Vestsahara-konflikten, har den tyske Bundestags Wissenschaftliche Dienste (researchafdeling) i 2019 konkluderet, at Marokko ikke skal betragtes som den administrative magt i Vestsahara, men derimod en besættelsesmagt. Analysen konkluderer også at Vestsaharas bosættelsespolitik i Vestsahara er i strid med Genevekonventionen. Det skriver Western Sahara Ressource Watch.

– Vi håber oprigtigt at firmaer vil tage hensyn til rapportens konklusioner om at Marokko er en besættelsesmagt i Vestsahara, samt at den marokkanske bosættelsespolitik i Vestsahara er i strid med international lov. Vi kan ikke forestille os nogen ansvarlige firmaer vil være interesserede i at associere sig med sådan praksis, udtaler Tim Sauer fra Western Sahara Watch.

Den tyske rapport drager blandt andet sine konklusioner på baggrund af Den Internationale Domstols dom fra 1975, der fastslår at Marokko ikke har noget krav på Vestsahara. Samt en dom fra EU-Domstolen, fra 2018.

Heri erklærede EU’s egen højeste retslige instans at en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko ikke måtte gælde for vandede ud for den marokkanske koloni Vestsahara, fordi det ville være i strid med international lov og FN’s konventioner.

Menneskerettighedsadvokaten Rosa Curling, som førte sagen mod EU, udtalte dengang til Arbejderen:

– Det er i alle EU-medlemslandes interesse at EU overholder international lov. Og jeg håber, at alle medlemsstaterne, inklusive Danmark, vil presse kommissionen til at tage den rigtige beslutning i forhold til Vestsahara.

FN har Vestsahara på listen over ikke-selvstyrende områder der udarbejdes af FN’s komité for afkolonisering og betragter landet som en koloni. Og et væld af resolutioner i FN’s Sikkerhedsråd og Generalforsamling, og flere FN-opinioner og rapporter har erklæret, at besættelsen er og var i strid med folkeretten og bør stoppes.

Menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International rapporterer desuden løbende om tortur og manglende rettigheder for Vestsaharas folk, og amerikanske Freedom House betragter Vestsahara som mindre frit end Saudi Arabien.

Array