Støt borgerforslaget!

En statslig jordbrugsfond: For biodiversiteten

Global Aktion har udarbejdet et borgerforslag om en statslig jordbrugsfond.

Flere undersøgelser viser, at biodiversiteten – både i Danmark og i resten af verden – falder drastisk. Flere og flere arter dør i takt med, at de danske marker bliver større. Vi mener, at det er på tide at tage ansvar nu. Derfor har vi udarbejdet et borgerforslag.

STØT BORGERFORSLAGET — LÆS MERE OM BORGERFORSLAGET

Vi skal have et landbrug, der genopbygger naturgrundlaget for jordbrugsproduktionen, hvor vi forbedrer artsrigdomme (biodiversitet) med levende hegn og buske mellem små marker.

  • Ved at dyrke lokalt og forarbejde fødevarer tilstrækkeligt varieret, kan det udgøre basis for det lokale forbrug.
  • De mindre landbrug vil anvende godt sædskifte, kompostering og præcisionslandbrug i lille skala.
  • De vil bidrager til et alsidigt og naturvenligt landbrug, der modarbejder klimaforandringer og genskaber liv i alle de danske landskaber.

Foruden en forbedring af biodiversiteten og mangfoldigheden vil de små landbrug bidrage til mere liv på landetmindske klimaforandringer samt bidrage til Danmarks globale ansvar.