Støt borgerforslaget!

En statslig jordbrugsfond: For det globale ansvar

Global Aktion har udarbejdet et borgerforslag om en statslig jordbrugsfond.

Danmark har et globalt ansvar. Det er i det globale Syd og hos verdens fattigste befolkninger, at klimaforandringerne har størst betydning, og det er i højeste grad de ‘vestlige’ lande, der har ansvaret.

STØT BORGERFORSLAGET HER — LÆS MERE OM BORGERFORSLAGET

Danmark vil med flere små bedrifter, der producereR kvalitetsfødevare til et lokalt marked, vise et globalt ansvar. Vi vil gå foran i en nødvendig klimaomstilling af vores fødevareproduktion. 

  • Danmark kan som foregangsland inden for de nævnte områder bidrage til en større global omstilling af landbrug i hele verden, der både vil hjælpe klimaet samt bidrage til økonomien og madproduktionen. 
  • Det er den rige del af verdens produktion, der har medført klimakrisen, og vi har derfor som et af verdens rigeste lande et særligt ansvar. 

De små landbrug vil derudover bidrage til en større biodiversitetforbedre klimaforandringer samt skabe mere liv på landet. 

Array