Støt borgerforslaget!

En statslig jordbrugsfond: For klimaet

Global Aktion har udarbejdet et borgerforslag om en statslig jordbrugsfond.

Vores landbrug er med til at skabe klimakrisen. Traditionelle dyrkningsmetoder med brug af pesticider og kunstgødning, betyder at landbruget i Danmark udleder 20% af al CO2. Derfor mener vi, at en statslig jordbrugsfond er nødvendig.

STØT BORGERFORSLAGET — LÆS MERE OM BORGERFORSLAGET

Vi skal have et landbrug, der i langt større grad tager hensyn til klimaet, og som blandt andet formindsker sit CO2-udslip. 

  • De små landbrug vil forbruge mindst mulig eller ingen pesticider og kunstgødning, og overgår til regenativit landbrug.
  • De små landbrug kan i større grad udvides og indskrænkes efter sæson og efterspørgsel, hvilket vil mindste madspild. 
  • De vil bidrage til en formindskelse af global import af fødevarer, vi i princippet kan producere i Danmark. 

Ud over at de små landbrug vil mindske klimaforandringerne, vil de ligeledes skabe en forbedring af biodiversiteten, bidrage til mere liv på landet og tage et globalt ansvar.

Array