Polisarios kongres:

Vrede over FN

Der faldt hårde ord rettet mod FN, da Polisario fra 19. til 25. december 2019 holdt sin 15. kongres. Kongressen havde 2400 deltagere – foruden 300 udenlandske gæster.

Kongressen blev holdt i oasebyen Tifariti i den nordøstlige del af Vestsahara, som sahrawierne selv kontrollerer og som er tæt på grænsen til Algeriet. Byen er sahrawiernes midlertidige hovedstad.

I sin tale understregede præsidenten, Brahim Ghali, at hvis ikke der snart kommer en løsning på konflikten, der begyndte med Marokkos besættelse af hovedparten Vestsahara i efteråret 1975, vil Polisario overveje sit fremtidige engagement i FNs fredsproces. Siden 1991 har en FN styrke været til stede i Marokko og Vestsahara for at sikre den våbenhvile, der samme år blev indgået mellem parterne.  Men siden er der ingen fremskridt sket, og den folkeafstemning om områdets fremtid, der er aftalt som en del af FN-processen er aldrig blevet holdt, fordi Marokko har forhindret den, og i flygtningelejrene i Algeriet er der vrede og frustration over, at FN’s Sikkerhedsråd bare accepterer Marokkos benspænd for fredsprocessen.

Polisarios FN-ambassadør, Sidi Omar, understreger dog overfor Global Aktion, at der ikke er tale om, at Polisario vil afbryde forbindelsen med FN, men udelukkende overveje sit fremtidige engagement den FN-ledede fredsproces.

”I brevet til generalsekretær Guterres gør vi det klart, at vort folk har mistet tilliden til fredsprocessen, og at vi ikke kan engagere os i en proces, som folk ikke har tillid til,” siger Sidi Omar. Han understreger, at FN’s sekretariat og Sikkerhedsrådet hurtigst muligt må genoprette tilliden til fredsprocessen.

Sidi Omar nævner også, at mange af de unge i flygtningelejrene presser på for at Polisario skal genoptage den væbnede kamp, for de kan se, hvad Marokko gør, mens FN forbliver tavs.

Under kongressen diskuterede deltagerne de fremtidige handlemuligheder, og Brahim Ghali understregede, at landet kategorisk tager afstand fra Marokkos forlængelse af besættelsen og han nævnte, at Polisario overvejer krig, der først vil slutte med befrielsen af sahrawiernes hjemland.

På kongressen valgte Polisario desuden 27 ministre og guvernører, og generalsekretær og præsident Brahim Ghali, blev genvalgt. Blandt de nye ministre er tre kvinder. De er ministre for henholdsvis sundhedsforhold, samarbejde og kvindeanliggender. Desuden er der valgt flere unge ministre.

Polisario holder kongres igen om fire år.

Nye Folk

Efter kongressen er der også udpeget nye ambassadører og repræsentanter. I tre lande – Italien, Finland og Spanien – er der kvindelige repræsentanter. Omar Sidi, der var Vestsaharas første repræsentant i Danmark, er fortsat FN-ambassadør, men den nuværende repræsentant Muhammed Limam flytter i løbet af den kommende måned til Baskerlandet og erstattes af Sadafa Bahia, der hidtil har været repræsentant i Norge.

Array