Kan Danmarks Statistik indgå et partnerskab med Marokko uden at komme i konflikt med Folketingets beslutning?

Danmarks Statistik indgået et Strategisk Sektorsamarbejde med Marokkos statistisk myndighed. Men kan de det uden at de støtter Marokkos krav på suverænitet over Vestsahara og Folketingets vedtagelse V79? Nej siger Global Aktion.

Danmarks statistik skriver i en mail til Global Aktion: “Danmarks Statistik har indgået et Strategisk Sektorsamarbejde med Marokkos statistisk myndighed (Haut Commissariat au Plan). Det overordnede mål er at bidrage til digitalisering og modernisering af Marokkos statistikproduktion, og dermed bidrage til mere pålidelig og retvisende statistik. Vi skal bl.a. arbejde med digital dataindberetning for at gøre det lettere og mindre tidskrævende for leverandører at indberette data til Marokkos statistik myndighed. Derudover skal vi arbejde med datasikkerhed, således at borgere og virksomheder kan have tillid til at deres data behandles forsvarligt. Endvidere vil formidling af statistik være et væsentligt element i samarbejdet, bl.a. ved at videreudvikle en online databank, så offentligheden i højere grad har adgang til brugervenlig og let tilgængelig data. Dette gælder lige fra forskere til skoleelever, som bør have adgang til information om deres samfund.”

Det Strategisk Sektorsamarbejde er formidlet af Udenrigsministeriet.

Global Aktion har rejst deres bekymring over for Danmarks statistik, da de mener at det Strategisk Sektorsamarbejde, kan understøtte Marokkos suverænitet over det besatte Vestsahara. Men Danmarks statistik har ikke ønsket at svare på hvordan man vil sikre, at deres samarbejde med de Marokkanske myndigheder ikke bruges til at understøtte besættelsen, skabe lettere adgang for virksomheder til det besatte Vestsahara, og bruge data til den fortsatte undertrykkelse af den oprindelige befolkning. Man ønsker heller ikke at oplyse hvordan man vil arbejde inde for Strategic management process. Folketingets vedtagelse V79.

V79
I 2016 vedtog et samlet folketing V79 om Vestsahara. I vedtagelsen står der bl.a.: “at fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode”.

Global Aktion spørger derfor Danmarks Statistik, hvad de aktivt har gjort for at leve op til V79. Heller ikke det ønsker man at svare på, men henviser til Udenrigsministeriet.

I en mail til udenrigsminister, Jeppe Kofod, har Global Aktion derfor rejst de spørgsmål som Danmarks Statistik ikke ønsker at svare på.  Der er endnu ikke kommet svar på Global Aktions henvendelse til ministeren.

Folketingsmedlem for Enhedslisten, Christian Juul, der var initiativtageren til V79 vedtagelsen har ligeledes rejst spørgsmålet over for udenrigsministeren via udenrigsudvalget.

V79 bøjes så alt er muligt
For mig er det en tilståelsessag, siger Morten Nielsen fra Global Aktions Vestsahara gruppe, og fortsætter.

“V79 er ikke det papir værd det er trykt på. Siden vedtagelsen har private virksomheder blevet stadig mere aktive i det besatte Vestsahara. Og samtidig har danske offentlige myndigheder travlt med at indgå partnerskaber med besættelsesmagten. Marokko. Vel og mærke uden at tage det samlede folketingets advarsler alvorligt.”

Morten Nielsen fortsætter: “ Vi mener at Danmarks Statistiks partnerskab er et klart brud og ude af trit med hensigten i V79.”