Skæbnetime for EU

Mens vi venter på dommen

Den 21. marts kommer den første tilkendegivelse om udfaldet af sagen vedrørende EU-Kommissionens ulovlige handelsaftaler med Marokko.

Siden 2012 har EU-Kommissionen ignoreret domme fra EU-Domstolen om udnyttelse af råstoffer fra Vestsahara. Dengang afgjorde domstolen for første gang, at EU’s handels- og fiskeriaftaler med Marokko var ulovlige, fordi de inkluderede Vestsahara.

En stor del af de landbrugsprodukter, bl.a. cherrytomater, den marokkanske konges selskaber producerer og sælger til EU-landene dyrkes i det besatte Vestsahara, ligesom fiskeriaftalerne, der giver europæiske fiskere lov til at fiske ud for Marokkos kyst, også omfatter kysten ud fra Vestsahara.

Det er ulovligt, fordi statussen for Vestsahara er uafklaret, og ifølge international lovgivning har Marokko ikke ret til at udvinde råstoffer fra det besatte område uden en aftale med lokalbefolkningen, som skal komme sahrawierne til gode. Ingen af disse betingelser er opfyldt. Den økonomiske udvikling i det besatte Vestsahara gavner primært marokkanske bosættere, og udnyttelsen af landets ressourcer sker uden aftale med Polisario. Selvom EU hævder at have konsulteret sahrawi-organisationer, er disse organisationer oprettet af Marokko selv og repræsenterer ikke sahrawierne. Både FN og andre instanser fastslår, at den eneste retmæssige repræsentant for sahrawierne er Polisario. Polisario har aldrig indgået i forhandlinger med EU om landets ressource

Fem tabte sager

Derfor har Polisario lagt sag an mod EU for ulovligt at have frataget sahrawierne deres lands ressourcer, de har vundet alle fem retssager ved EU’s egen domstol. Til trods for dette har EU-Kommissionen fortsat indgået aftaler med Marokko indtil sidste sommer.

I juli måned udløb den seneste fiskeriaftale mellem EU og Marokko, og Kommissionen besluttede ikke at indgå aftaler om fornyelse, før Kommissionens anke over den seneste domsafsigelse fra september 2021 var afgjort. Det bliver den til foråret.

Siden har der været flere høringer om dommene, senest den 23. og 24. oktober 2023, hvor Polisario stod over for 17 advokater, der repræsenterede EU’s interesser. Tweets fra høringen antyder, at en foreløbig afgørelse om udfaldet af anken fra domstolens generaladvokat forventes den 21. marts 2024, og den endelige dom forventes et par måneder senere.

Dommen er vigtigt, for den kommer til at påvirke alle fremtidige aftaler mellem EU og Marokko. Repræsentanter fra Western Sahara Ressource Watch, der støtter Polisarios ret til at disponere over råstofferne i deres eget land, rapporterede fra høringen (se link nedenfor) og erklærer, at Marokko og EU naturligvis fortsat skal lave handelsaftaler, men den ulovlige praksis med at inddrage ressourcer i det besatte land, skal ophøre, og det opfordrer organisationen alle EU-lande til at sikre, at den gør.

Alle lande i EU, undtagen Sverige, stemte for at anke dommen fra 2021 og således forlænge den ulovlige plyndring af Vestsahara. Danmark støttede også anken, selv om regeringen normalt bryster sig af, at vi er tilhængere af international lov.

Risikerer erstatningskrav

På høringen i oktober blev EU-kommissionen blandt andet spurgt, hvordan den forestiller sig, at en fortsat tilladelse til at inddrage Vestsahara i aftalerne påvirker FNs bestræbelser på at løse den komplekse situation. EU anerkender, at den ulovlige besættelse af landet bør løses af FN, som indtil nu har arbejdet forgæves med sagen og stillet en fredsbevarende styrke til rådighed siden 1991.

Polisario forbereder også virksomhederne, der deltager i den ulovlige udplyndring af Vestsahara, på, at de risikerer at blive indklaget i retssager med krav om erstatning fra sahrawierne og deres repræsentant, Polisario.

Se WSRW’s tweets fra høringen her:

Follow our live reporting from the EU Court of Justice hearing

Array