Vestsahara

COWI involveret i havnebyggeri i det besatte Vestsahara

I al ubemærkethed har det store danske rådgivende ingeniørvirksomhed, COWI, bygget et lager for fosfat der skal udskibes fra det af Marokko besatte Vestsahara. I Global Aktion mener vi at det er et brud på Folkeretten. Det mener COWIs CEO, Lars-Peter Søbye, ikke. Dermed er endnu en stor dansk virksomhed aktivt involveret i plyndringen af det besatte land.

I et brev til Global Aktion afviser CEO i Cowie Lars-Peter Søbye at det er problematisk, at den store danske rådgivende ingeniørvirksomhed, har været involveret i at udbygge en havn i byen, Laayoune i det af Marokko besatte Vestsahara. Havnen bruges til udskibning af fosfat, som besættelsesmagten Marokko plyndrer og sælger globalt.  

Søbye skriver i sit svar til Global Aktion, at “COWI ganske rigtigt har underskrevet en konsulentkontrakt relateret til det pågældende projekt tilbage i 2019, men som med de fleste andre kontrakter, som COWI udfører, er denne kontrakt bundet af en tavshedspligt, der forbyder os at oplyse detaljer om kontrakten.” 

Søbye forklarer om den kontraktlige forpligtelse som COWI har “Hvad jeg dog kan oplyse dig om, er, at COWIs kontraktmæssige relation ikke er til en marokkansk myndighed eller nogen instans eller administration relateret til den, men til en privat international entreprenør som en lavere tier konsulent.” 

Det korte svar fra Søbye, slutter af med denne tilbagevisning “COWI har fulgt alle sine gældende risiko screeningsprocedurer forud for sin beslutning om at blive involveret i projektet, og vi har ikke identificeret nogen juridiske hindringer.”

I Global Aktion’s brev til COWI skriver vi bl.a.: “I slutningen af ​​september 2021 afsagde EU-Domstolen sin femte dom i træk vedrørende Vestsahara, og annullerede både en fiskeri- og handelsaftale mellem EU og Marokko fordi den også omfatter Vestsahara. Domstolen konkluderede, at Marokko ikke har nogen suverænitet over Vestsahara eller noget internationalt mandat til at administrere det, da territoriet er separat og adskilt fra Marokko. Som en konsekvens heraf fastslog domstolen, at EU-aftaler med Marokko ikke kan udvides til Vestsahara på en lovlig vis, medmindre der er et udtrykkeligt samtykke fra befolkningen i området gennem deres FN-anerkendte repræsentant, Polisario.”

I vores brev til COWI skriver vi “Annulleringen vil få praktiske konsekvenser for EU-baserede virksomheder, der arbejder for marokkanske virksomheder eller myndigheder i Vestsahara. EU-baserede virksomheder, der opererer i Vestsahara, er ikke længere beskyttet af handelsaftaler og EU-lovgivning.”

“De Forenede Nationer, som har en mission på stedet, betragter det som et ikke-selvstyrende territorium, der endnu mangler at fuldføre afkoloniseringen. I 1975 bekræftede Den Internationale Domstol, at der ikke er nogen suverænitetsbånd mellem Marokkos og Vestsahara, og at befolkningen i området – det saharawi-folk – har ret til selvbestemmelse. Alligevel invaderede Marokko i åbenlys mangel på respekt for ICJ og FN’s Generalforsamling og Sikkerhedsråd og fortsatte med at annektere tre fjerdedele af territoriet. Selvom FN var i stand til at formidle en våbenhvileordning i 1991 – forudsige en uafhængighedsafstemning, som begge stridende parter gik med til – har Marokko fortsat med at hindre processen den dag i dag. Dets overtrædelse af våbenhvile-arrangementet i november 2020 førte til genoptaget væbnet konflikt i territoriet.

“Mens deres ret til selvbestemmelse støttes internationalt, lider befolkningen i Vestsahara fortsat under en brutal besættelses åg: Mange af dem lever som flygtninge i den ugæstfrie algeriske ørken, under alvorlige omstændigheder og fuldstændig afhængige af svindende humanitær bistand. De, der ikke er flygtet fra deres hjemland, udsættes for grufulde menneskerettighedskrænkelser, herunder tortur, kidnapning og vilkårlig tilbageholdelse.”

Global Aktion vil igen kontakte COWI for at lade dem forstå at de ikke i fremtiden, skal involvere sig i det besatte Vestsahara, og hvilke konsekvenser det kan få hvis de gør dette. Global Aktion har ligeledes informeret befrielsesbevægelsen, POLISARIO’s advokater om COWIs aktiviteter i det besatte land.