Mozambique

Gasprojekt truer unikt økosystem og lokalbefolkningen

NOAH og Global Aktion støtter Friends of the Earth Mozambiques kamp mod gasudvinding i sårbart område i det nordlige Mozambique.

FN’s klimapanel har gjort det klart, at for at nå målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, skal det globale CO2-udslip halveres inden 2030. Alligevel fortsætter kul-, olie- og gassektoren verden over med at udvide sine aktiviteter – også i sårbare områder, hvor det kan få fatale konsekvenser for lokalbefolkningen. Quirimbas-reservatet i Cabo Delgado-provinsen i det nordlige Mozambique er et sådant område, der nu er truet af planer om at udvinde flydende fossilgas.

Quirimbas-reservatet er kendt for sin unikke biodiversitet. Derfor blev naturreservatet del af UNESCO’s World Network of Biosphere Reserves i juli 2018. Reservatet, der ligger ved kysten af det Indiske Ocean, består af et økosystem med en biodiversitet, som er sjældent set i resten af verden. Mangroveskoven er en af de sidste tilbage i verden og området huser flere typer truede dyre- og plantearter såsom hvaler og skildpadder. Imidlertid trues dette enestående økosystem med at blive ødelagt på grund af det planlagte udvindingsprojekt.

Ikke nok med at det flydende gas-projekt i Quirimbas-reservatet vil få alvorlige konsekvenser for dyre- og planteliv i og omkring reservatet, det vil også skabe negative følgevirkninger for lokalbefolkningens helbred og sætte deres sundhed og liv på spil. Projektet, der efter planen fuldføres i begyndelsen af 2020’erne vil ødelægge områder med hidtil uberørte koralrev, mangroveskov, søgræs og truede plantearter, der er unikke for Quirimbas-reservatet.

Gasudvinding og udforskningen af gas vil medføre store skader og forstyrrelser for dyre- og fiskelivet i området. Lokalbefolkningen er afhængige af at fiske, noget der ikke længere vil være muligt hvis gasprojektet gennemføres. Gasudvindingsprojektet er derfor noget, som befolkningen i nærområderne vil kunne mærke på egen krop.

De involverede selskaber, som vil stå for udvindingen af fossilgas, indrømmer, at projektet vil føre til forurening af jord og drikkevand i reservatet og de omkringliggende områder, som på sigt kan føre til sygdomme blandt lokalbefolkningen. Til trods for disse alvorlige konsekvenser har selskaberne ikke i tilstrækkelig grad konsulteret menneskene der bor i nærområderne inden projektet startede.

Afrika Kontakt og NOAH støtter kampen mod gasprojektet. I et brev til UNESCO opfordrer vi dem derfor til at tage til handling, for at stoppe dette uerstattelige naturreservat fra at blive ødelagt på grund af gasudvinding.