Vestsahara

EU-Domstolen annullerer EU’s illegale handelsaftaler, der omfatter Vestsahara.

EU-Domstolen har i dag smadret EU's fortsatte anvendelse af handels- og fiskeriaftaler, der omfatter Vestsahara, som er besat af Marokko. 

Afgørelsen kom i dag klokken 11, og domstolen har afgjort EU’s handelsaftaler skal annulleres od fremover ikke må omfatte det af Marokko besatte Vestshara. Domstolen mente ikke, at EU Kommisionen have fået eller forsøgt at få et eksplicit samtykke fra Vestsaharas folk (sahrawierne). EU havde kun rådført sig med repræsentanter fra besættelsesmagten.

Domstolen har allerede tidligere afgjort, at handels- og fiskeriaftaler fra 2016 og 2018 ikke må omfatte Vestsahara. Men ved dagens afgørelse går domstolen et skridt videre og vil annullere aftalerne. Domstolens argument var, at Vestsahara er et separat område, som Marokko ikke har hverken overhøjhed eller administrativt mandat over. Derfor kan aftaler mellem EU og Marokko kun omfatte Vestsahara, hvis der er eksplicit samtykke fra Vestsaharas folk (sahrawierne) på samme måde som spørgsmålet om deres ret til selvbestemmelse.

I stedet for at søge dette samtykke har EU’s institutioner forhandlet med Marokko om en ændring, så aftalernes geografisk også omfatter Vestsahara. Denne konsultation omfattede kun marokkanske interessenter, mens den blev holdt hemmelig for sahrawierne, der derfor ikke så anden mulighed end at anlægge en ny sag.

Afgørelsen er en monumental sejr for Vestsaharas befolkning. Nu er tiden inde til, at EU’s institutioner respekterer sin egen domstol 

 

I dag har EU-Domstolen igen talt i deres favør. 

”Afgørelsen er en monumental sejr for Vestsaharas befolkning. Nu er tiden inde til, at EU’s institutioner respekterer sin egen domstol”, siger Morten Nielsen fra Global Aktion og bestyrelsesmedlem af WSRW.  

”Institutionerne må indføre en klar politik, så man differentierer i vestsaharaspørgsmålet og kommer i overensstemmelse domstolens afgørelser. Det vil også skabe en længe ventet klarhedfor befolkningen i Vestsahara, EU’s operatører – og Marokko. Og den danske regerings støtte til ulovlige aftaler må stoppe”.

Afgørelsen kommer, mens der er spændinger mellem Marokko og adskillige EU-medlemsstater

Spanien er blevet udsat for hårdt pres på grund af irregulær migration – hvilket EU Parlamentet stærkt har fordømt, og Marokko har anklaget Tyskland for at have en ’destruktiv holdning til spørgsmålet om Marokkansk Sahara’ og for en ’antagonistisk aktivisme’. 

Som svar på tidligere afgørelser fra domstolen har Marokko reageret ved at afslutte samarbejde om fælles sikkerhed og migrationsprogrammer. 

Læs mere om dagens afgørelse her: https://wsrw.org/en/news/court-orders-halt-to-eu-deals-in-occupied-ws

 

Om Global Aktion og Western Sahara Resource Watch (WSRW): Global Aktion og WSRW er ngo’er, der samarbejder om research og kampagner om udenlandske økonomiske interesser i Vestsahara. 

Tidligere sager: 

EU-Domstolen har gentagne gange siden 2012 behandlet spørgsmålet om Vestsaharas ressourcer i forbindelse med handels- og fiskeriaftaler mellem EU og Marokko. Senest i en opsigtsvækkende dom fra 21.december 2016, der sagde, at varer fra Vestsahara ikke er omfattet af aftalen, da Vestsahara ikke er en del af Marokko.

Dengang anvendte EU-Domstolen det helt grundlæggende princip, at aftaler indgået mellem to parter ikke gælder for tredjepart. Aftalen mellem EU og Marokko gælder således ikke for Vestsahara. Alligevel har EU gennem de efterfølgende år tilsidesat sin egen domstols afgørelse.

Hvis ressourcer fra et besat land som Vestsahara alligevel skal udnyttes, kræver det ifølge folkeretten, at det kommer sahrawierne til gode, og det er ikke tilfældet. 

Western Sahara Ressource Watch har lavet en rapport om, hvordan EU systematisk har ignoreret domstolens afgørelse, så europæiske fiskere ulovligt har kunnet fiske i Atlanterhavet ud for Vestsaharas kyst og har tilsidesat kravet om, at sahrawierne skal give tilladelse til udnyttelsen af ressourcerne i deres land. 

Rapporten viser, hvordan samtykke fra repræsentanter for den oprindelige befolkning er blevet forfalsket, for sahrawiernes retmæssige repræsentanter, Polisario, er aldrig blevet spurgt, som det kræves

Læs WSRWs rapport om, hvordan EU har ignoreret domstolens tidligere afgørelse her: 

Above the Law – How the EU, blatantly, imports fish products from occupied Western Sahara, ignoring its own Court of Justice.

Læs tidligere afgørelser fra EU-Domstolen angående Vestsahara her:

ttps://wsrw.org/en/news/the-eu-court-cases

Kontakt Morten Nielsen, Global Aktion tlf. 25396557 for yderligere oplysninger.


Array