Kommentar

Danmark skal tages EU domstolen alvorligt

EU domstolen afsiger den 29. september kl. 11, endnu en sag hvor domstolen med stor sandsynlighed igen underkender handelsaftaler mellem EU og kongeriget Marokko, fordi disse aftaler omfatter det af Marokko besatte Vestsahara.

At det overhoved er nødvendigt at opfordre danske politikere, og ikke mindst regeringen, til at tage den nye dom alvorlig, viser med al tydelighed regeringens ligegyldighed overfor Vestsahara. Det er nemlig ikke første gang, at EU domstolen underkender handelsaftaler med Marokko, da både en aftale i 2016 og 2018 blev underkendt i højeste retsinstans som værende i konflikt med EU’s forfatning. Alligevel fortsætter EU Kommissionen og medlemslandene ufortrødent med at indgå nye handelsaftaler, der også omfatter det besatte Vestsahara, med kolonimagten i Marokko. Dette faktum strider dog direkte imod Danmark og EU politik på området. Aftalerne lever ikke op til de krav der er i International lov, som EU i deres forfatning, har forpligtet sig til at følge. Retten fandt at Marokko ikke havde suverænitet over Vestsahara, bl.a. fordi FN ikke anerkender Marokkos suverænitet over Vestsahara. Det betyder at Danmark, hvis vi fortsætter med at handle med Marokko, velvidende overtræder Genevekonvention. Det vil både være et moralsk skred og en politisk indrømmelse om at Danmarks udenrigspolitik ikke er baseret på værdier, men profit og lukkede migrationsruter. 

Når dommen indenfor de næste par uger bliver afsagt, vil der med al sandsynlighed igen blive dømt til Vestsaharas fordel. Denne gang skal EU og Danmark ikke blot lade som ingenting og fortsætte støtten til kongedømmet, men efterleve domstolens krav om, at stoppe handelsaftalerne, så længe Marokko plyndrer ressourcer fra det besatte område. Men som iagttager af konflikten kan man få sine tvivl. Konflikten er nemlig et torn i øjet på Europas og Danmarks interesser om at bruge Marokko som stopklods i den vestafrikanske migrationsrute. Der er dermed dømt vestlige klapjagt på konventioner og humanistiske principper, hvor man både hjælper en besætterstat med ulovlige indtægtsmuligheder og bruger selvsamme land, som eksternaliseret flygtningelejr. 

De næste uger vil vi opleve en øget rejseaktivitet mellem Marokko og EU’s medlemslande. Og der vil komme kriser ud af det blå, som på forskellig måde vil forsøge at skabe et pres på de forskellige medlemslande i EU. Et pres så de fortsætter med at underkende EU domstolen og se stort på andre rettigheder, fordi ens frygt er større end trangen til at følge de spilleregler man normalt fremhæver i sine festtaler. Skal Jeppe Kofod og regeringen igen holde disse skåltale, skal de tage EU domstolen alvorligt og holde sig væk fra handelsaftaler med Marokko. 

Morten Nielsen er kampagne og politik medarbejder på Global Aktion

Array