Film:

Global Aktions arbejde i Zimbabwe

Vi arbejder for politiske og civile rettigheder med henblik på at styrke kampen for demokrati i et land præget af stor ulighed og manglende rettigheder

Global Aktion arbejder i Zimbabwe med demokratisk mobilisering, politisk inklusion og kampen for politiske og civile rettigheder. Vi har særligt fokus på unge og kvinder, som er nogle af de mest marginaliserede grupper i det zimbabwiske samfund. De politiske beslutningsprocesser i Zimbabwe er domineret af en politisk elite af gamle mænd, og det er svært for den almindelige borger, specielt som ung eller kvinde, at få ordenlyd – ikke mindst på grund af et dybt repressivt patriarkalsk system, der slår hårdt ned på politisk modstand. Politisk vold og undertrykkelse er hverdagskost, og selvom civile har forfatningsmæssige politiske- og borgerrettigheder, er der i Zimbabwe et stort problem med implementeringen af disse. Derfor arbejder vi for udbredelse af viden om rettigheder, samt med at holde beslutningstagerne ansvarlige for den manglende implementering af forfatningen og rettighederne.

Array