Danske virksomheder medvirker til plyndringen af Vestsahara

Ruslands illegale invasion af ​​Ukraine forårsager en massiv stigning i Marokkos overskud fra dets ulovlige plyndring af fosfatmaml fra det besatte Vestsahara. Det skaber milliard overskud for besættelsesmagten. Og danske virksomheder deltager uden betænkeligheder i festen. Det står klart i en ny rapport fra Western Sahara Resource Watch.

Den 24. april udkom Western Sahara Resource Watch (WSRW) med en ny rapport over de virksomheder, der er involveret i indkøb af fosfat fra det besatte Vestsahara. Oversigten udkommer årligt og rapporten er den tiende af sin slags. Den ulovligt udnyttede fosfat er en af ​​den Marokkanske regerings vigtigste indtægtskilder fra det territorium, den i snart 50 år har besat, i strid med international lov.

I 2022 forlod i alt 23 skibe territoriet med 1,23 millioner tons fosfatmalm, hvilket er et lille fald fra de 1,4 millioner tons i 2021. Den praktiske fordobling af de globale fosfatpriser i løbet af 2021 som følge af Ruslands invasion af Ukraine betyder, at Marokkos illegale eksport er blevet stadig mere lukrativ. Marokkos nøjagtige indkomst fra Bou Craa-minen kan kun være gætværk, da den nøjagtige pris på Vestsahara fosfaten ikke kendes. Data, som WSRW har indhentet gennem årene, afslører dog, at prisen for fosfatmalm fra territoriet er væsentligt højere end den internationale markedspris.

Ved at bruge samme beregning som i de foregående år anslår WSRW, at Marokkos indkomst fra Vestsahara fosfat-salget kunne have været så højt som 655,5 millioner USD (4,4 milliarder kroner) i 2022.

Marokko forsøger hele tiden at gøre deres illegale handel med Vestsaharas konfliktmineraler endnu mere rentabel. Siden 2011 har kongeriget investeret massivt i en ny fosfatudskibningshavn og faciliteter i den sidste koloni i Afrika. Byggerier hvor danske COWI har spillet en aktiv rolle. Lige siden starten af ​​besættelsen i 1975 har Marokko kun solgt råfosfat malm. Men om få år vil fosfaten også blive eksporteret i en mere værdifuld, forarbejdet form, nemlig som kunstgødning.

I Global Aktion har man forsøgt at få en dialog med COWI, men uden held. Morten Nielsen, der er politisk medarbejder i organisationen, siger: -Det svar vi og WSRW har fået på vores henvendelser, er en afvisning af noget som helst ansvar fra den store danske rådgivende ingeniørvirksomhed. Jeg synes ikke at COWI opfører sig som en ansvarlig virksomhed. De ser tilsyneladende stort på folkeretten og international lov.

I et brev til Global Aktion afviser CEO i COWI Lars-Peter Søbye, at det er problematisk, at virksomheden har været involveret i at udbygge en havn i byen Laayoune i det af Marokko besatte Vestsahara. Søbye skriver i sit svar til Global Aktion, at “COWI ganske rigtigt har underskrevet en konsulentkontrakt relateret til det pågældende projekt tilbage i 2019, men som med de fleste andre kontrakter, som COWI udfører, er denne kontrakt bundet af en tavshedspligt, der forbyder os at oplyse detaljer om kontrakten.”

På trods af tidligere løfter om ikke længere at hente fosfaten fra Vestsahara, er det danske rederi Ultra Bilk nu igen transportør af fosfat  fra det besatte Vestsahara. Hvor kunden tidligere var i Canada, er det nu Indien der er modtager af konfliktmilliarder. Ultra Bulks nylige transporter er gået under radaren i Danmark.

Rapporten dokumenterer også, at:

  • Importen til Indien, Mexico og New Zealand udgør over 92% af hele handelen med Vestsahara-konfliktmineraler.
  • Efter en pause på seks år tog selskabet Incitec Pivot endnu en forsendelse til Australien. Virksomheden svarede ikke på en anmodning fra WSRW.
  • For første gang nogensinde har WSRW observeret en forsendelse af fosfat til Israel.
  • Hverken China Molybdæn eller EuroChem gentog deres import i 2022.
  • I New Zealand fortsætter Ravensdown tilsyneladende med at udforske måder at undgå Vestsahara-fosfat, hvilket er prisværdigt. Ballance Agri-Nutrients viser den modsatte tendens med et fortsat højt importniveau.

Efter at skibe, der transporterede fosfat fra Vestsahara, blev tilbageholdt i Panama og Sydafrika i 2017, er ingen forsendelser gået via Kap det Gode Håb eller gennem Panamakanalen.

WSRW opfordrer alle virksomheder, der er involveret i handlen, til øjeblikkeligt at standse alle indkøb og alle forsendelser af Vestsahara-fosfat, indtil en løsning på konflikten er fundet. Investorer anmodes om at engagere sig, eller afhænde, medmindre der træffes foranstaltninger.

Tidligere udgaver af P for Plunder-rapporten kan findes her.

Array