Ny rapport fra Global Aktion:

For en retfærdig handels- og investerings politik

Global Aktion udgiver rapporten ”Anbefalinger til Danmarks og EU's handels- og investeringspolitik” sammen med Netværk for Solidarisk Handel

Handels- og investeringspolitikken har stor betydning for den økonomiske globalisering. Handelsaftaler handler i dag om en række politikområder, som traditionelt ikke lå inden for handels- og investeringspolitikkens domæne. Derfor er handelspolitik et helt centralt emne at forholde sig analytisk og kritisk til.

Uligheden i verden er stigende, en lille elite tilraner sig uforholdsmæssigt meget af velstanden, og store transnationale virksomheder besidder en magt, som mange nationalstater kun kan misunde. Samtidig sætter vores globale økonomiske system et pres på vores fælles klima og miljø, som er alt andet end bæredygtigt. Denne situation skal forklares ved at se på den globale politiske økonomi og dens indre dynamikker. Det drejer sig bl.a. om gældsætning, skattely, ressource grabbing, finansialisering og svækket kapitalkontrol. Og det drejer sig ikke mindst om international handels- og investeringspolitik.

Handelspolitik er i dag et politikområde, som handler om meget mere end handel. Og konsekvenserne af denne politik for både det globale syd og miljøet kan dårligt overvurderes. Alligevel er handels- og investeringspolitik ikke et emne, der ofres meget tid på i den offentlige debat. Den sædvanlige fortælling lyder, at frihandel er en god ting, fordi det gør alle rigere, og at Danmark og EU heldigvis arbejder for frihandel. Altså er der ingen ko på isen. Men virkeligheden er desværre en anden.

Den handelspolitik, vi kalder for ”fri”, er ikke fri for alle. Den er fri for store transnationale virksomheder, som er frie til at sagsøge stater, når de indfører demokratisk vedtaget regulering. Den giver disse store virksomheder ”friheden” til at udkonkurrere lokale industrier, som stadig er under opbygning, til at udnytte groteske globale lønforskelle, og til at forurene i et enormt omfang uden konsekvenser.

Men ”frihandelspolitikken” er ikke fri for alle andre. Den er ikke fri for de lokale producenter i det globale syd, som mister deres arbejde og indtægt, fordi de tvinges til at konkurrere med verdens største virksomheder, som endda nyder godt af deres skatteunddragelse. Frihandlen er ikke fri for de demokratier, som ikke kan indføre vigtig lovgivning om fx miljøbeskyttelse og arbejdsforhold uden at blive sagsøgt ved ISDS-domstole for milliardbeløb. Og frihandlen er ikke fri for de nuværende og fremtidige generationer hvis klode ødelægges af det enorme overforbrug og CO2-udledning, som muliggøres i handelsaftalerne.

Lokale bønder, som ikke engang er frie til at gemme deres egne frø fra sæson til sæson, har også svært ved at se hvordan det nuværende patenttyranni i handelsaftalerne gør dem mere frie. Samtidig giver handelsaftalerne friheden til at sælge ud af offentlig velfærd og aktiver, men ikke samme frihed til at tage disse afgørende aktiver tilbage på fællesskabets hænder, når de først er blevet privatiseret. Lobbyister for finanssektoren nyder stor frihed til at præge handelsaftalerne og få udvandet reguleringen af den helt afgørende finanssektor, men den brede befolkning nyder ikke friheden af at leve i et samfund, hvor finanssektoren kan reguleres tilstrækkeligt til at undgå fatale kriser.

Der er altså god grund til at forholde sig kritisk til den handelspolitik, der føres. Men der er også god grund til at fremlægge anbefalinger til en anden slags politik. Både fordi det er trængende nødvendigt og for at pege på, at en anden politisk retning er mulig – et faktum den globale elite har en interesse i at få os til at glemme. Derfor udgiver Netværk for Solidarisk Handel, som Global Aktion er en del af, rapporten ”Anbefalinger til Danmarks og EU’s handels- og investeringspolitik”. Da handelspolitikken påvirker en lang række forskellige politikområder, behandles disse områder ét for ét. Rapporten indeholder en kritisk analyse af de nuværende handelsaftalers betydning for 11 politikområder, fx offentlig velfærd eller landbrug, samt konkrete anbefalinger på hvert område. Rapporten præsenterer desuden en kort, mere overordnet analytisk ramme for den økonomiske globalisering, som vi har set de sidste cirka 40 år.

Med udgivelsen af denne rapport er det vores håb at være med til at præge handelspolitikken i en mere solidarisk og bæredygtig retning. Dette starter ikke mindst med en grundig og kritisk debat af handelspolitikken i et globalt perspektiv. Det skal være en helt anden type debat end den nuværende, i hvilken størstedelen af politikerne blot benytter sig af automatreaktionen ”frihandel er godt!”, når de spørges ind til de komplekse og problematiske aspekter af handelsaftalerne. Og med udgivelsen af denne rapport kan de i hvert fald ikke påstå, at der ikke er findes konkrete alternative forslag til den nuværende ”nødvendighedens (handels)politik”.

Af Magnus Jensen Nielsen, Global Aktions handelspolitiske gruppe