Praktisk solidaritet

Vi søger nye aktive i kampen for demokrati i Swaziland

Global Aktions Swaziland-gruppe søger nye aktive medlemmer til gruppens arbejde med at støtte demokratibevægelsen i Swaziland

Global Aktions Swaziland-gruppe har i mere end ti år støttet demokratibevægelsen i det enevældige kongedømme Swaziland (eller Eswatini som kongen har omdøbt landets navn til), gennem udviklings-projekter og fortalervirksomhed. Vores partner arbejder med helt konkret at organisere og mobilisere befolkningen for politisk demokratiske reformer.  Vores støtte skal styrke den demokratiske organisering og mobilisering af medlemmer i ungdomsorganisationer, fagbevægelsen, kvindebevægelsen m.fI. Swaziland er politiske partier forbudt, og civilsamfundet overtager derfor på mange måder den rolle, de skulle have spillet.

Swaziland-gruppen består af 5 aktive medlemmer. Vi skal til marts søge et nyt projekt med vores partner, SUFD. Projektet søges hos CISU og bliver på ca. 1,7 mio. kroner. Derfor har vi brug for nye kræfter, der sammen med SUDF kan indgå i arbejdet med formuleringen af det nye projekt. Derudover skal vi til at afslutte vores nuværende projekt, og vi har et stort ønske om at øge vores informationsarbejde og fortalervirksomhed over for målgrupper i Danmark.

Vi har derfor brug for nysgerrige og engagerede nye gruppe medlemmer til at bistå med alt arbejdet i gruppen.

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du har mulighed for at afsætte en del tid til at deltage aktivt i gruppens arbejde, særligt i i perioden fra midt januar til midt marts 2020. Du skal meget gerne være åben overfor at besøge vores partnere i Swaziland i forbindelse med projekt forberedelsen og opstartsbesøget efter sommerferien 2020.

Vi håber, at du har viden om og interesse for Afrika og/eller udviklingsarbejde, demokrati, folkelige sociale bevægelser og en meget politisk tilgang til udviklingsarbejde. Vi forventer ikke, at du ved alt om projektformulering, for det lærer du ved at gøre det sammen med os andre og vores partnere, ligesom vi har et internt uddannelsesprogram i Global Aktion.

Som aktiv i Global Aktion får du hands-on erfaring med projektudvikling og implementering og muligheden for at arbejde tæt sammen med social bevægelser i Swaziland. Arbejdet i gruppen er ulønnet – men udgifterne bliver betalt i forbindelse med rejser til og i Afrika.

Vi er en gruppe af meget forskellige personer, der også laver meget andet end projektarbejde og er involveret i mange af Global Aktions øvrige aktiviteter – både de sociale og de faglige. Fokusset på al vores projektarbejde er, at det bygger på et stærkt fagligt fundament, og vi forsøger ofte at prøve nye veje i forhold til mere traditionelt udviklingsarbejde.

Vi støtter vores partnere med at styrke deres kapacitet, så de i højere grad kan mobilisere befolkningen i Swaziland og kræve deres socio-økonomiske og politiske rettigheder og demokrati. Vi har de sejeste partnere, der ikke uden en vis risiko kæmper for et demokratisk Swaziland. De første to måneder af 2020 må du regne med et par weekendmøder samt kortere skrivemøder hver uge.  Der er ligeledes planlagt et kort besøg i Swaziland i forbindelse med skriveprocessen.

Vi indbyder interesserede til at skrive et par ord om dig selv, og hvorfor du gerne vil være med i vores gruppe, og send disse til gruppen (freja@globalaktion.dk) inden den 20. december. Vi vil derefter indbyde dig og andre interesserede til et møde, hvor du kan mødes med os, og vi kan fortælle nærmere om vores gruppes arbejde. Der vil i opstartsfasen blive afholdt informationsmøder, og der er desuden en del læsning.

Interesserede vil blive indbudt til et informationsmøde om gruppens arbejde og udviklingen i Swaziland.

Hvis du ønsker yderligere informationer kan du kontakte Swaziland-gruppen på freja@globalaktion.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.