Ny rapport fra Afrika Kontakt:

Småfiskere under pres

I dag lancerer Afrika Kontakt (DK), Masifundise (SA), Transnational Institute (NL) og World Forum of Fisher Peoples (International) en rapport, der sætter navn på en bekymrende tendens verden over: ’ocean grabbing’.

Afrika Kontakt lancerer i dag en ny rapport i samarbejde med organisationerne Masifundise (Sydafrika), Transnational Institute (Holland) og World Forum of Fisher Peoples (International) om problemerne ved Ocean Grabbing.

Rapporten afdækker med udgangspunkt i konkrete eksempler fra hele verden de mange forskellige måder, hvorigennem småfiskere frarøves adgang til ressourcer som følge af ocean grabbing: fra udvidelse af luksus-turist ressorter, der ekskluderer kystfiskere på Sri Lanka, over destruktion af mangrove-områder i Ecuador til fordel for eksportorienteret akvakultur, til ren og skær privatiseringspolitikker, der har uddelt havets ressourcer til stordriftsfiskeriet i Kanada.

Denne frarøvelse sker, ifølge rapporten, fordi beslutningsprocesser omkring ressourcerne ikke tilgodeser de ofte politisk marginaliserede småfiskere, men i stedet styres af andre interesser – fra transnationale selskabers profithensyn til miljøorganisationers øko-centriske naturhensyn.

Afrika Kontakts politiske formand, Mads Barbesgaard, der er del af skrivegruppen bag rapporten, udtaler,

– Selv om denne frarøvelse af naturressourcer er noget, der har katastrofale konsekvenser for mange millioner mennesker, er det en helt overset problemstilling. Det vil vi med rapporten, som første skidt, gerne bidrage til at lave om på.

Småfiskere til kamp mod Ocean Grabbing
Ocean grabbing rapporten lanceres samme dag som det verdensomspændende kystfiskernetværk, World Forum of Fisher Peoples, skyder deres kongres i gang i Cape Town, Sydafrika. Kongressen samler netværkets medlemmer fra over 30 lande, og hovedtemaet for kongressen er netop, hvordan WFFP skal kæmpe imod den stigende marginalisering og ekskludering af småfiskere fra beslutningsprocesser, der er helt afgørende for deres fortsatte eksistens.

Fem aktivister fra Afrika Kontakts fiskerigruppe deltager som observatører i kongressen og hvor Mads Barbesgaard, formand for Afrika Kontakt og aktiv i fiskerigruppen præsenterede rapportens resultater.

Rapporten er udarbejdet som del af Afrika Kontakts flerårige samarbejde med WFFP. Naseegh Jaffer, der sidder i WFFPs ledelse, udtaler i den forbindelse,

– Tanken er selvfølgelig, at rapporten skal fremme en politisk bevidsthed blandt WFFP-medlemmerne om, at den kamp de hver især kæmper nationalt, er del af en større kamp mod politisk og økonomisk magtfulde aktører på globalt plan, der udelukkende drives af profithensyn. Det er helt afgørende, at vi finder fælles fodslag i den kamp, og det er bl.a. sådanne strategiske diskussioner, vi i WFFP skal have de næste par dage

Kongressen forløber fra 1. september til 5. september.

For yderligere information:

Mads Barbesgaard, Politisk formand for Afrika Kontakt +45 30203649

Naseegh Jaffer, +27 825770622

WFFPs hjemmeside: www.worldfishers.org

Array