Hvad er Ocean Grabbing?

På verdensplan afhænger 800 millioner menneskers livsgrundlag af småfiskeri. Men Ocean Grabbing breder sig i disse år kraftigt og truer lokale fiskere og samfund overalt.

Over en halv milliard mennesker i verden er afhængige af fiskeri i deres dagligdag, og mere end 90% af dem arbejder i småfiskeriet. Disse menneskers levebrød er imidlertid kommet under angreb gennem ’Ocean Grabbing’. Ocean Grabbing dækker over processer, hvor magtfulde økonomiske aktører overtager kontrollen over havets ressourcer, mens småfiskere fratages adgangen til og rettighederne over de fiskeriområder, der udgør deres livsgrundlag.

Ocean Grabbing tager mange forskellige former, som har konsekvenser for kystsamfund verden over. Eksempler dækker over alt fra udvidelse af luksus-turist-ressorter, der ekskluderer kystfiskere på Sri Lanka, til destruktion af mangrove-områder i Ecuador til fordel for eksportorienteret akvakultur, såvel som rendyrket privatiseringspolitik, der har omfordelt havets ressourcer til fordel for stordriftsfiskeriet i Canada.

Fællesnævneren er, at beslutningsprocesser omkring ressourcerne ikke tilgodeser de ofte politisk marginaliserede småfiskere, men i stedet styres af andre interesser og aktører. Her er der ofte tale om transnationale selskabers stræben efter profit, eller miljøorganisationers naturhensyn, der overser lokale miljøer og befolkningers behov.

Ocean Grabbing har over de seneste år taget til i styrke. Kampene omkring hvem, der skal have adgang til havets ressourcer og på hvilke vilkår, spidser derfor til.

Array