Ny rapport fra Global Aktion:

Lobbyisme har frit spil i Danmark, og befolkningen aner det ikke

Global Aktion, NOAH og Frie Bønder - Levende land giver den. 12. december startskuddet til et ny vagthund alliance, som skal holde øje med magteliten i Danmark.

Ny rapport om lobbyisme i Danmark viser, at der absolut ingen kontrol er med erhvervslivets påvirkning af vores beslutningstagere.

Magtelitens stærkeste våben er, at befolkningen ikke husker særlig langt tilbage, når det angår politik. Vi hører ofte om politiske skandaler som fx kvotekongerne, gyllegate og partistøttesagen med Britt Bager. Men vi glemmer dem igen, og der er ingen tiltag, der skal forhindre lignende situationer i fremtiden.

Transparancy Internationals “Corruption Perception Index 2018” giver den danske befolkning opfattelsen af, at vi er et af de mindst korrupte lande i verden. I virkeligheden konkluderer undersøgelsen dog netop, at det er opfattelsen af korruption, der er undersøgt. Det viser sig nemlig, at vi lever i et land, hvor der er rig mulighed for, at korruptionen kan leve frit. Magtbalancen er skæv. De store erhvervsorganisationer får lov til at få langt mere indflydelse på dansk lovgivning, end man lige skulle tro. Civilsamfundet bliver ikke hørt, ofte fordi de er mindre organisationer, der ikke har samme ressourcer til politisk arbejde som de indflydelsesrige erhvervsorganisationer som Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevarer har. Derudover har politikere mulighed for at gå direkte gennem den gyldne svingdør og ud til gode jobs hos store erhvervsorganisationer, tænketanke mm. fra den ene dag til den anden. Der er meget at tage fat på.

Hvorfor har Danmark potentiale til at være et korrupt land? 

Danmark er et af de få lande i EU, der ikke har regler om lobbyregistre, åbne kalendre og karensregler. Manglen på disse regler gør det let for politikerne og de store erhvervsorganisationer at skjule deres forbindelser og fælles interesser for befolkningen. I 2013 gjorde et flertal af politikerne det endnu lettere at lave skjult arbejde med lobbyister. De vedtog Offentlighedsloven, som gør det næsten praktisk umuligt at holde øje med politikerne, deres kalendere, og dermed hvem de mødes med og om hvad. Befolkningen har ingen mulighed for at vide hvilke forbindelser og interesser, der bestemmer politikken i Danmark. Det er et kæmpe demokratisk problem.

Derfor skal vi se nærmere på forholdet mellem interesseorganisationer og politikerne. For det er her, vi skal holde øje og skabe ændringer.

Hvad er nyheden? 

Global Aktion, NOAH og Frie Bønder – Levende Land udgiver den 12. december 2019 en rapport “Penge og politisk indflydelse”, som samler de undersøgelser, der er om erhvervslivets lobbyisme, svingdørsmekanismer, tænketanke og bestilt forskning i Danmark. Rapporten skal være fundament for en ny netværksalliance, der får til formål at synliggøre lobbyisme ved at skabe klar lovgivning.

Den store nyhed er, at ingen ved, hvad der sker, når erhvervslivet udøver deres påvirkning af vores politiske system. Vi kender ikke omfanget, og vi kender ikke resultatet af denne lobbyisme.

Vi har derfor givet startskuddet til et nyt netværk, der skal forme sig som en vagthund. En platform, hvor vi sammen kan holde øje med magteliten og oplyse befolkningen om den skæve magtbalance. Det skal være en platform, hvor vi kan hjælpe hinanden med at få lige adgang til politikerne. Derudover kommer vi med forslag til ændringer af lovgivning. Platformen bliver et redskab til både journalister, fagforeninger og interesseorganisationer mm. Netværket vil igangsætte uddannelse af netværkets medlemmer, så at der bliver mange flere, der holder et godt øje med vores magtelite og holder dem til ansvar.

Yderligere informationer fra

Morten Nielsen, Global Aktion. +45 2539 5657

Tobias Jespersen, NOAH, +45 2671 6490

Global Aktion, NOAH og Frie Bønder – Levende Land.

Array