Overraskende udmelding fra EU-kommissionen

Produkter fra Vestsahara skal mærkes

Netmediet EU-observers skriver at EU nu kræver, at alle produkter fra det af Marokko besatte Vestsahara skal mærkes med Vestsahara som oprindelsesland. Det er en bitter pille for Marokko at sluge, da de betragter Vestsahara som en intrigeret del af Marokko.

EU-Kommissionen sagde onsdag den 4. februar, at produkter, der stammer fra det besatte Vestsahara, skal mærkes som sådan. Mærket skal give forbrugerne mulighed for at fravælge produkter fra besatte områder, og er resultatet af en dom fra EU domstolen fra slutningen af 2016. De nye tiltag er et tilbageslag for Marokko, som besatte territoriet i 1975. EU har for nylig indgået handelsaftaler med Marokko, der omfatter det besatte Vestsahara. Der er ikke noget land i verden der anerkender Marokkos suverænitet over Vestsahara.

Ditlev Hersland fra Global Aktions Vestsaharagruppe mener at det vil være tvivlsomt, om det har nogen effekt, at produkter fra Vestsahara skal mærkes. Ditlev Hersland fortæller videre: “Marokko har ingen interesse i at mærke produkter fra Vestsahara som andet end marokkanske, og det bliver derfor op til importørerne at mærke korrekt. Dette vil være svært da de sjældent er fysisk tilstande i produktionslandet, og derfor er afhængige af informationer fra producenten. Og de vil sige at produktet kommer fra Marokko”.

Ditlev Hersland fortæller videre at man i Global Aktion vil kontakte importører af varer fra Marokko og informere dem om de nye krav. Det er klart, at hvis vi ser åbenlyse brud vil vi gøre opmærksom på at man bryder EUs regler på området.

Mærkning efter EU dom 

“Alle importerede produkter, inklusive dem, der stammer fra Vestsahara, skal overholde den relevante lovgivning, herunder kravet om at give nøjagtige og ikke vildledende oplysninger om oprindelseslandet for disse produkter, som i sådanne tilfælde således skal være Vestsahara”. Dette var svaret fra EU-kommissæren for landbrug, Janusz Wojciechowski, og kom som svar på et spørgsmål i Europa-Parlamentet.

Forfatteren til det parlamentariske spørgsmål, MEP Heidi Hautala (Finland, De Grønne / EFA), havde ønsket svar på om mærkning af oprindelse på produkter, der kommer fra Vestsahara, og om Marokkos kontrol af disse produkter er i overensstemmelse med relevante EU-forordninger – især i betragtning af en dom fra EU-Domstolen om, at Marokko ikke har nogen suverænitet eller jurisdiktion over Vestsahara.

”Selvom dette kan betragtes som den mindst mulige anerkendelse af EU domstolen af EU-institutionerne, nemlig anerkendelsen af at Vestsahara ikke er en del af Marokko, er det stadig langt fra at overholde folkeretten eller de afgørelser der er kommet fra deres egen Domstol. Den kræver klar udelukkelse af territoriet, Vestsahara, fra alle EU’s forbindelser med Marokko. Dette er kun en mærkning af besættelsen – et kosmetisk tiltag der i sidste ende stadig vil være uden konsekvens  for besættelsesmagten,” siger Sara Eyckmans fra WSRW.

I december 2016 afgjorde EU-Domstolen, at handelsaftalen mellem EU og Marokko ikke kunne anvendes på Vestsahara, da territoriet er en “adskilt” fra Marokko. Domstolen sagde, at Vestsahara skal betragtes som en tredje part i EU’s handelsforbindelser med Marokko. Som sådan kan det kun lovligt at inkludere Vestsahara hvis der er eksplicit samtykke fra befolkningen i territoriet.

For at formilde Marokko – som frøs alle sine forbindelser med EU efter dommen – startede EU hurtigt nye forhandlinger om en ændring af de eksisterende handelsaftaler, så disse aftaler eksplicit skulle omfatte Vestsahara. Befolkningen i Vestsahara var ikke involveret i nogen faser af forhandlingsprocessen. Men i et forsøg på at skabe illusionen om, at der var opnået samtykke, fortsatte EU’s eksterne tjeneste med at holde en høringsøvelse, hvor kun marokkanske organisationer deltog. EU-Udenrigstjenestens påstande om, at den af FN-anerkendte repræsentant for befolkningen i Vestsahara, Polisario, var blevet hørt, blev hurtigt afvist som usandt. Faktisk var 83% af grupperne – inklusive WSRW – som EU-Kommissionen hævdede, at have deltaget i en ‘høring’ vedrørende handel med Vestsahara, enten aldrig blev bedt om at deltage – eller de havde ikke ønsket at deltage – i nogen sådan proces.
Polisario indledte en ny retssag mod den ændrede handelsaftale ved EU-Domstolen (sag T-279/19 Front Polisario mod Rådet). Dommen forventes senere på året.

Array