DS Byggeri sagsøger den danske stat

ISDS-sag mod Danmark kan blive den første af mange

Den danske stat er for første gang i historien blevet sagsøgt i en ISDS-sag, efter stilladsarbejdere i december sidste år væltede et stillads på Nørrebro i København. Global Aktion, der længe har arbejdet for at afskaffe internationale investeringsaftaler med ISDS, har kontaktet en ekspert i international investeringslov ved Københavns Universitet, samt formanden for 3F København, for at blive klogere på, hvilke konsekvenser sagen kan få for Danmark.

Den danske stat er for første gang i historien blevet sagsøgt gennem en international investeringsdomstol i en såkaldt ’ISDS-sag’. Det sker i kølvandet på den faglige konflikt på Nørrebro sidste december, hvor vrede stilladsarbejdere væltede et stillads ved en byggeplads, hvor de anklagede firmaet bag byggeriet, DS Byggeri, for overtrædelse af arbejdsmiljøregler og brud på overenskomst.

Efterfølgende har DS Byggeri, hvis ejer er fra Litauen, sagsøgt den danske stat for brud på en investeringsaftale mellem Danmark og Litauen fra 1992. DS Byggeri mener, at den danske stat ikke har beskyttet firmaets investering i byggeriet og kræver derfor 7,5 millioner i erstatning. Samtidig har DS Byggeri valgt at benytte en sig af en privat investeringsdomstol, da de ikke stoler på fair behandling i det danske retssystem.

Dermed bliver sagen den første ISDS-sag nogensinde imod Danmark. Global Aktion har gennem mange år ført kampagner mod ISDS-systemet, som vi mener giver transnationale virksomheder alt for vidtrækkende rettigheder, der både forhindrer ambitiøs miljølovgivning og lokal udvikling af økonomier i Det Globale Syd. Derfor er det interessant at stille spørgsmålene: Hvilken betydning vil sagen få for Danmark? Vil sagen starte en lavine-effekt af ISDS-sager? Og hvad betyder sagen for fagforeningernes kamp mod social dumping?

Hvorfor kan DS Byggeri sagsøge den danske stat?  

På globalt plan findes der mere end 3000 internationale investeringsaftaler, der giver internationale investorer forskellige former for beskyttelse, samt adgang til en domstol, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet. F.eks. er der i investeringsaftalerne indskrevet retten til ’Full Protection and Security’, og det er netop denne paragraf, som DS Byggeri mener, at den danske stat har brudt. Ifølge ekspert i international investeringslov ved Københavns Universitet, Günes Ünuvar, som Global Aktion har kontaktet, indebærer ‘Full Protection and Security, at “investoren skal kunne stole på, at den danske stat beskytter mod indgreb i investorens fysiske aktiver” – i dette tilfælde stilladset på byggepladsen. Günes Unüvar forklarer, hvordan DS Byggeri således skal kunne påvise, at politiet undlod at gribe ind, og herved medvirkede til at skade DS Byggeris investering, hvis de skal vinde sagen.
Brud på ‘Full Protection and Security’ forklarer Günes Ünuvar videre, er f.eks. tidligere blevet benyttet i sager mod Libyen under den libyske borgerkrig, og derfor er det højst usædvanligt, at Danmark nu anklages for brud af lignende karakter.

Samtidig anklager DS Byggeri ligeledes danske stat for brud på retten til ‘Fair and Equitable Treatment’, der ifølge Günes Ünuvar beskytter investorer mod indgreb, der formindsker investorens ‘legitime forventninger’ til økonomisk afkast.
I Global Aktion har vi ofte kritiseret retten til Fair and Equitable Treatment, da vi mener, at den giver investorer mulighed for at sagsøge stater for legitime politiske indgreb som f.eks. miljøreguleringer, ændret beskatning m.m.. I sagen med DS Byggeri peger Günes Ünuvar dog på, at DS Byggeri skal kunne bevise, at den danske stat er skyld i, at investeringen taber væsentlig værdi. I Global Aktion anser vi det derfor som usandsynligt, at en sådan påstand vil holde i retten, eftersom staten ikke var direkte involveret i den faglige konflikt.

Lavine-effekt og kampen mod social dumping

Uanset hvordan sagen ender, kan den få store konsekvenser for Danmark.

For det første kan sagen afføde flere ISDS-sager. I snakken med Günes Ünuvar nævner han, at sagen kan føre til en ‘lavine effekt’, hvor andre investorer bliver inspirerede til at anlægge ISDS-sager mod Danmark. I Global Aktion frygter vi, at sagen vil føre til, at andre investorer vil benytte ISDS som en smutvej til at omgå det danske retssystem og opnå mere gunstige kompensationsmuligheder gennem en international særdomstol. Sagen kommer i kølvandet på, at både Norge og Sverige i 2019 og 2020 har fået ISDS-sager på nakken, og Günes Ünuvar pointerer da også, at man ser en ny tendens, hvor Nordeuropæiske lande i stigende grad bliver sagsøgt.

For det andet kan sagen stække fagforeningernes kamp mod social dumping. Global Aktion har været i kontakt med John Ekebjærg Jakobsen, der er formand 3F København og tidligere har været formand for Stilladsarbejdernes Landsklub. John Jakobsen mener, at sagen kan få store konsekvenser for fagbevægelsens kamp mod social dumping:

Som jeg ser det, er den største risiko ved denne sag, at den, hvis DS Byggeri vinder, kan føre til en adfærdsregulerende effekt, hvor fagbevægelsen afholder sig fra at lave fredelige aktioner såsom blokader mod sort eller illegalt arbejde eller uddeling af materiale, samtidig med at politiet og myndighederne griber langt hårdere ind under aktioner, fordi det ellers vil koste den danske stat kassen”.

Samtidig mener John Jakobsen, at sagen vil gøre det lettere at mobilisere den danske fagbevægelse i kampen mod internationale frihandelsaftaler, der ofte indeholder ISDS:

”Jeg tror at sagen er en øjenåbner for dele af fagbevægelsen, der ikke har forholdt sig til de her internationale mekanismer”. 

For Global Aktion er denne pointe interessant, eftersom den danske fagbevægelses manglende engagement i kampen mod frihandels- og investeringsaftaler, er én af årsagerne til, at kritikken og protesterne er langt mindre vidtrækkende end i f.eks. Tyskland, hvor fagbevægelsen er markant mere engagereret i området. Vi håber derfor på, at DS Byggeris sagsanlæg mod Danmark kan åbne op for et stærkere samarbejde mellem fagbevægelsen og de NGO’er (som Global Aktion), der arbejder med at belyse problematiske aspekter ved EU’s handels- og investeringspolitik.

Stop ISDS!

Selvom kompensationskravet I DS Byggeris søgsmål mod Danmark er beskedent, kan sagen altså få vidtrækkende konsekvenser, både gennem en afskrækkelseseffekt blandt fagforeningsmedlemmer, hårdere håndhævning i politiet, samt ved at inspirere andre investorer til at anlægge sag mod Danmark og andre nordiske lande. Senest har er Holland f.eks. blevet truet med en ISDS-sag af den tyske kul-gigant Uniper, fordi det hollandske parlament har besluttet at udfase kulkraft inden 2030. Hvis Danmark beslutter sig for lignende ambitiøse tiltag i den kommende klimaplan, risikerer ISDS at gøre den grønne omstilling markant dyrere eller ligefrem afskrække Folketinget fra handling. F.eks. har klimaminister Dan Jørgensen indrømmet, at beslutningen om ikke at stoppe olie- og gasudvinding inden 2050 bygger på frygten for kompensationskrav til de selskaber, der står for udvindingen af de fossile brændsler.

ISDS er og bliver et redskab, der giver særlige privilegier til transnationale investorer, som ingen andre virksomheder eller borgere har adgang til. Derfor vil Global Aktion også fortsætte arbejdet for at stoppe nye investeringsaftaler med ISDS samt afskaffe de eksisterende aftaler, som Danmark og EU er en del af.

Af Peter Felker og Johan Aagaard Hagemann – aktivister i Global Aktions handelsgruppe