Global Aktion søger medarbejder med solid erfaring med projektarbejde i det Globale Syd

Global Aktion søger pr. 1. oktober (eller snarest muligt herefter) en ny projektmedarbejder. Deltid 25 timer om ugen. Deadline den 15. september kl. 12.00.

Vi leder efter en person, der aktivt kan bruge organisationens politiske profil i udviklingen af projektarbejdet og hjælpe til at skabe en demokratisk platform for aktivisme. Vi er i alt fire ansatte, alle på deltid, to praktikanter og ca. 100 aktivister. Arbejdstiden er 25 timer om ugen.

På bagkanten af en pandemi, hvor det har været svært at lave aktivistiske fællesskaber med et globalt sigte, er vi nu ved at finde rodfæste i en verden hvor uligheden, klimakrisen og fattigdommen blot er taget til. Derfor søger vi nu en projektarbejder med kampgejst, der kan være med til at styrke en af Danmarks største solidaritetsorganisationer. Vi har en strategi, der sætter ambitiøse mål for, hvordan vores forening skal udvikle sig til at blive en platform for politisk aktivisme. 

Vi ser en tæt sammenhæng mellem ulighed og fattigdom i syd, og de rammebetingelser eliten i nord sætter. Derfor er det politiske arbejde en vigtig del af foreningens arbejde. Vi arbejder i stigende grad på at koble græsrøddernes kampe i syd med den politiske virkelighed og vores kampe i nord. Derfor udfordrer vi også det udviklingsparadigme der er vokset frem de sidste 15-20 år. Vi ser den stigende globale og nationale ulighed som resultatet af en vækst domineret neoliberal politik. En politik som vores partnere og vi har som mål at bekæmpe.

I Global Aktion er det aktivisterne der bestemmer hvad der sker, har ansvaret og bestemmer hvad vi mener. I vores partnerskaber med græsrødder i Det Globale Syd, er det en række arbejdsgrupper, der består af aktivister, der er hovedansvarlige for opgaverne i forbindelse med projektadministrationen, M&E, budget mv. . Fra projektet udvikles i samarbejde med partneren, til informationsarbejdet i nord til afsluttende rapport og revideret regnskab.

Som projektmedarbejder har du bl.a. disse ansvarsområder:

Du skal videreudvikle vores nuværende partnerskaber i Det Globale Syd, så disse flugter med vores strategi. Herunder skabe større dynamik i partnerskaberne, så disse bliver mere gensidige og Global Aktion kommer til at spille en større rolle i disse.

Du skal bidrage til at videreudvikle arbejdet for at finde alternative finansielle støttemuligheder, end dem vi har i dag (Danida/CISU, MENA og EU), herunder private fonde, indsamlinger mv. Målet er at være uafhængig af statsmidler i løbet af de næste fem år.

Du skal hjælpe, støtte og uddanne aktivisterne i relevante projektredskaber og i forbindelse med implementeringen af projekterne.

Støtte til arbejdsgrupperne om budget og budgetkontrol og regnskaber. 

Styrke vores fundraisings indsats, både i forhold til partnerskaberne i syd, såvel som arbejdet i nord.

Hjælpe med at identificere nye partnere i Syd og sammen med arbejdsgrupperne finde nye partnere, der kan være med til at styrke vores strategiske mål.  I denne sammenhæng også hjælpe nye arbejdsgrupper i gang med arbejdet.

Forbedre arbejdet med at inddrage de aktive i organisationens udviklingsprocesser og udvikle interne kommunikationsmetoder, der hjælper til at alle aktive bliver hørt når der skal udvikles og tages langsigtede beslutninger om, hvor organisationen bevæger sig hen.

Indgå i arbejdet med at udarbejde dokumenter og notater om strategiske overvejelser inden for arbejdsområdet. Partnerskaber, økonomi, fundraising mv.

Du skal have:

Gode dokumenterede hands on erfaringer med udvikling af og gennemførelse af udviklingsprojekter i det globale syd. Herunder med støtte fra CISU.

Gode administrative evner, herunder erfaring med budgetstyring.

Praktisk forståelse for at arbejde med aktivister og udvikle demokratiske processer

Erfaring med undervisning og planlægning af workshops og andre undervisningsforløb og aktiviteter for aktivisterne i nord og partnere i syd

Stærk erfaring med organisatorisk læring

Politisk tæft for politiske muligheder og alliancer og gerne et bredt politisk netværk – også gerne i syd.

Skrive og tale dansk og engelsk på professionelt niveau. Fordel hvis du kan spansk og portugisisk.

Skal kunne arbejde i et team og under kollektive beslutninger samt skal kunne stå inde for den politiske strateg og vision.

Da Global Aktions arbejde primært udføres af frivillige aktivister, må der derfor forventes en del aften- og noget weekendarbejde. En stor grad af fleksibilitet er derfor nødvendig.

Arbejdstiden er 25 timer pr. uge og lønnen er 25.000 inkl. feriepenge og 10% pension.

Arbejdsstedet er Nørrebro i København.

Ansøgning, med CV og referencer, sendes til info@afrika.dk senest den 15. september kl. 12.00.

Yderligere informationer om jobbet kan fås fra Morten Nielsen 3535 9232 / 2539 6557

Global Aktion er en dansk solidaritetsbevægelse med ca. 100 aktive, fordelt på en række arbejdsgrupper. Vi har pt partnerskaber i syv afrikanske lande.

Yderligere informationer om Global Aktion og vores arbejde finder du på www.Globalaktion.dk Vi anbefaler ansøgere at læse for strategi /https://globalaktion.dk/english/formal-documents/global-aktion-strategy-2016-2020/) samt vores partnertilgang (https://globalaktion.dk/english/formal-documents/global-aktions-partnership-approach/).