Klima før frihandel: Stop Mercosur-aftalen

Mens støtten til handelsaftalen med Mercosur smuldrer, venter vi stadig på en grøn handelspolitik fra Jeppe Kofod

Mercosur-aftalen er klimakatastrofal. Global Aktion og vores allierede presser på for at stoppe EU’s handelsaftale med Mercosur-landene og kritikken deles bredt i Europa

Af handelsgruppen

EU har været over 20 år om at forhandle en handelsaftale med de fire Mercosur-lande Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay. Det er lang tid, og tiden er så sandelig også løbet fra EU-Mercosur-aftalen. De sidste to år har vi set de største og værste brande i Amazonas-regnskoven nogensinde. I mellemtiden har EU forhandlet en aftale som markant vil forøge importen af oksekød, soja og ethanol, de primære grunde til denne afskovning.

Idiotien i at lave en handelsaftale, som vil sætte planetens vigtigste økosystem under enormt pres, er ved at gå op for flere og flere. Både Østrig og Frankrig har meldt ud, at de ikke kan støtte aftalen, og en bred international alliance i civilsamfundet har lagt et stort pres for at stoppe den.

Den danske regering har imidlertid stillet sig anderledes end flere af dens europæiske kolleger. Udenrigsminister Jeppe Kofod har været medunderskriver på et brev, som opfordrer til en hurtig vedtagelse af handelsaftalen. Klimapolitik er tilsyneladende vigtigt, men ikke vigtigere end, at hensynet til lidt øget eksport prioriteres, selvom aftalen vil medføre 25 procents øget skovrydning i Amazonas.

Heldigvis er det ikke for sent for udenrigsministeren at tage konsekvensen af sagens alvor og stemme nej til aftalen i EU’s Ministerråd. Derfor lægger Global Aktion og allierede et kraftigt pres for at få ministeren i tale.

Helt tavs har Kofod dog ikke været. Både han og andre støtter af aftalen i Folketinget har fremført, at handelsaftalen er måden at få den brasilianske Trump, Jair Bolsonaro, til at føre mere klimavenlig politik. Det har desværre ingen hold i virkeligheden. Godt nok har aftalen et kapitel om ”bæredygtighed”, men modsat de andre kapitler i aftalen om handelsliberalisering, så har dette bæredygtighedskapitel absolut ingen tænder – hvis Bolsonaro ikke lever op til de grønne løfter er der ingen sanktionsmekanismer.

Derfor bygger de grønne håb på luftige ideer om, at Bolsonaro pludselig bliver klimabevidst – mens de bange anelser for de klimaskadelige konsekvenser modsat bygger på hårde fakta om, at aftalen vil øge importen af sydamerikansk oksekød med 50 procent, for at tage et eksempel. Denne faktuelle kritik underbygges i Global Aktions rapport Benzin på bålet.

At Mercosur-aftalen er et klimaselvmål er katastrofalt omfang er slemt nok i sig selv, men som Global Aktion længe har arbejdet med, er denne aftale ikke en enlig svale. Den er en del af et globalt frihandelsregime, som ikke kun sætter klimaet under pres med øget handel med fossile produkter og øget magt til de største udledere – de nuværende handelsaftaler presser også velfærdsstater, småbønder og demokratier gennem meget strenge patentregler, paralleldomstole, privatisering af offentlige services, forbud mod udviklingspolitikker, deregulering af finanssektoren og meget andet. Emner, Global Aktion har analyseret grundigt i flere rapporter: (1) (2) (3) (4).

Vi og vores allierede vil fortsætte med at lægge pres på den danske regering og appellere om, at dansk klimapolitik ikke kun udspiller sig på YouTube og i fikse regnemodeller, men rent faktisk påvirker, hvordan vi fører handelspolitik.

Array