End apartheid wages in South Africa!

Er apartheid slut? Nej, siger de sydafrikanske vinarbejdere

Den sydafrikanske fagforening CSAAWU (the Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union) kæmper imod apartheidlignende tilstande den dag i dag.

Den sydafrikanske fagforening CSAAWU (the Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union) er blot en af mange aktører, der forsøger at gøre op med de apartheidlignende tilstande, der gør det muligt for store kommercielle vingårde at betale deres arbejdere slavelignende lønninger. I gennemsnit bliver arbejderne betalt en løn på omkring 1200-1800 kr. om måneden – på ingen måde nok til at leve et værdigt liv med Sydafrikas nuværende priser. De dramatisk lave lønninger holder arbejderne fast i et slavelignende afhængighedsforhold til deres arbejdsgivere, og begrænser deres muligheder for at forlade farmene og forbedre levevilkårene for dem selv og deres børn. Forholdene reproducerer apartheidregimets undertrykkelse og ulighed.

Som den kritiske dokumentarist Tom Heinemanns chokerende dokumentar ‘Bitre Druer’ (der havde premiere på DR i Oktober 2016) tydeligt viser, lever de sydafrikanske landarbejdere til hverdag under utrolige forhold. Mangel på sikkerhedsudstyr, utilstrækkelige og endda ubeboelige boligforhold og mangel på både rent drikkevand og toiletforhold er hverdag for mange, ligesom folk jævnligt fyres eller sættes på gaden på meget vagt grundlag. Dertil kommer endda sommetider fysisk vold og racistiske eller sexistiske henvendelser fra arbejdsgiveren. Alkohol hærger også landbefolkningen, og arbejdsgivere bidrager til problemet ved at sælge vin til arbejderne ekstra billigt eller endda på kredit. På den måde fastholdes arbejdere både i afhængigheden til alkohol og til arbejdsgiveren.

Landarbejdere er blandt Sydafrikas dårligst organiserede arbejdere. Fagligt organiserede landarbejdere oplever ofte intimiderende opførsel fra deres arbejdsgivere, de er oftere ofre for uretmæssige fyringer og har sværere ved at finde jobs. Dette begrænser naturligvis landarbejdernes råderum i forhold til at kræve retfærdig behandling, højere lønninger og respekt fra arbejdsgiveren.

Den respektløse behandling af arbejdere er på ingen måde begrænset til vinsektoren; den er derimod desværre almindelig praksis på store, kommercielle landbrug i hele Sydafrika.

Robertsons vinarbejdere rejser sig imod udnyttelse –  et eksempel

Arbejdere fra Robertson Winery, der ligger i hjertet af det, der er kendt som ”The valley of wine and roses” i Western Cape-provinsen i Sydafrika, har nu sagt ”NOK!” flere gange. Ved at gå på strejke har de sagt fra overfor apartheidlignende arbejdsforhold og en løn, der hver dag øger deres fattigdom. De fleste af arbejderne er organiseret igennem CSAAWU. I 2016 strejkede de i over to måneder og afholdt demonstrationer i området for at gøre en ende på deres arbejdsgiveres skamløse udnyttelse.

Desværre er strejker og demonstrationer ikke overraskende blevet mødt af intimiderende opførsel, trusler og fjendtlighed fra arbejdsgiverens og private sikkerhedsfirmaers side. Ledelsen på Robertson Winery har kategorisk nægtet at lytte til arbejdernes krav om en løn, der er til at leve for, på 8.500 sydafrikanske Rand (ca 3300 kr.) i stedet for de ca. 3000 Rand (ca. 1200 kr.), de tjener nu. I stedet har ledelsen hyret strejkebrydende arbejdere og fortsætter produktionen ufortrødent til trods for, og i direkte modarbejdelse, af strejken. Strejkende arbejdere oplever store økonomiske problemer i øjeblikket, udelukkende fordi de var modige nok til at påkræve sig værdighed og respekt.

En større kamp

Robertsons vinarbejdere er langt fra de eneste, der kæmper denne kamp – deres kritisable forhold deles af utallige andre i regionen. Det er på tide, at vi står sammen i solidaritet med landarbejderne, og gør modstand mod disse åbenlyse brud på internationale menneske- og arbejdsrettigheder. At støtte Western Cape-provinsens landarbejderes kamp er et skridt i en større kamp. En sejr for arbejderne på Robertson Winery, Leeuwenkuil og andre vingårde, vil potentielt kunne opmuntre undertrykte arbejdere i hele Sydafrika til at rejse sig fra udnyttelsen og kæmpe for at overkomme eftervirkningerne af apartheid.

Arbejdernes kamp er afhængig af din støtte

Hjælp Global Aktions partnere i Sydafrika. Ved at donere, blive medlem af GA, eller dele opslag som dette i dit netværk, støtter du landarbejdernes indsats for at mobilisere og organisere politiske initiativer rettet mod at bekæmpe spøgelset efter apartheid og bygge et sydafrikansk samfund, hvor alle arbejdere behandles med respekt og værdighed.

Det er ikke let at kæmpe for sine rettigheder i landdistrikterne i Western Cape, hvor små samfund er isolerede fra hinanden, og hvor fattigdom er et udbredt problem. Vores solidaritet støtte kan gøre en stor forskel for landarbejderne og deres muligheder for at organisere sig og stå sammen for deres rettigheder.