Shadow World – Inside the Global Arms Trade

Lidt over en uge skulle der gå efter Ruslands invasion af Ukraine til et næsten enigt Folketing besluttede at styrke det danske militær med 18 milliarder og forøge bidraget til 2 procent af BNP’et.
Samme mønster går igen i resten af Europa. Våben, Våben, og atter våben.
Men der stilles ikke rigtig spørgsmål til hvor våbnene kommer fra og hvordan våbenlobbyismen virker.
Det har Andrew Feinstein gjort.
Som tidligere sydafrikansk ANC-politiker har Feinstein set våbenlobbyismen indefra og skrevet en bog, der beskriver de metoder som bruges til at lokke regeringer verden over til at købe flere våben på bekostning af velfærd.
Bogen er siden hen blevet filmatiseret og viser på dramatisk vis samspillet mellem lobbyisme, korruption og militarisme.
Global Aktion har derfor inviteret Andrew Feinstein på besøg, og vil i den forbindelse vise dokumentaren ‘Shadow World – bag om den internationale våbenhandel’.
Til filmvisningen vil der blive mulighed for at stille Feinstein spørgsmål om hvordan den nuværende krig i Ukraine påvirker våbenindustrien og deres lobbyisme.
Billetter koster 75 kroner og går udelukkende til afholdelse af arrangementet. Arrangementet vil foregå på engelsk.
Billetter kan købes på mobilepay på dette nummer: 63705 eller på Reg.: 8401 Konto nr.:1734096. Skriv ‘Shadow World’ i overførslen
Hvis der ikke er udsolgt på dagen kan billetter også købes i døren.
Der er intromøde kl Global Aktion kl 17-18.45, hvis du vil høre mere om hvordan du kan være aktiv: https://fb.me/e/1hxBzzqRD
———————————————
Just over a week after Russia’s invasion of Ukraine, an almost unanimous parliament decided to strengthen the Danish military by 18 billion and increase the contribution to 2 percent of GDP.
The same pattern is repeated in the rest of Europe. Weapons, Weapons, and again weapons.
But there are no real questions about where the weapons come from and how the lobbyisme behind the arms deal works
Andrew Feinstein have asked those questions.
As a former South African ANC politician, Feinstein has seen the arms lobby from the inside and written a book describing the methods used to entice governments around the world to buy more weapons at the expense of welfare.
The book has since been filmed and dramatically shows the interplay between lobbying, corruption and militarism.
Global Aktion has therefore invited Andrew Feinstein to visit Denmark, and in this connection we will show the documentary ‘Shadow World – Inside the Global Arms Trade
For the film screening, there will be an opportunity to ask Feinstein questions about how the current war in Ukraine is affecting the arms industry and their lobbying.
Tickets cost 75 kroner and go exclusively to the event. The event will be held in English.
Tickets can be purchased on mobilepay at this number: 53705 or at Reg .: 8401 Account no .: 1734096. Type ‘Shadow World’ in the purchase.
If it is not sold out on the day, tickets can also be purchased at the door.

There is an introductory meeting at Global AKtion at 17-18.45, if you want to hear more about how you can be active: https://fb.me/e/1hxBzzqRD

Se mindre