Politiske fanger i marokkanske fængsler

Slip fangerne fri

FN-organisation kræver 24 sahrawi-aktivister, som Marokko har holdt fanget i over 13 år, løsladt øjeblikkeligt

Rabat må omgående løslade de to dusin fanger, som blev idømt langvarige fængselsstraffe, efter de deltog i protestlejren Gdim Izik i 2010, lyder det fra en arbejdsgruppe i FN, der beskæftiger sig med ulovlige tilbageholdelser.

Flere af fangerne er idømt fængsel på livstid, og har foreløbig siddet fængslet, siden de blev anholdt i november 2010. FN-arbejdsgruppen har netop konkluderet, at fængslingen er ulovlig. Gruppen, der bestod af knap 30 personer, blev dømt i februar 2013, og selv om de var civile, blev de dømt ved en militær domstol.

Teltlejren ved Gdim Izik var fredelig. Den samlede over 10.000 mennesker, der protesterede mod undertrykkelsen og de dårlige økonomiske forhold for sahrawierne i det besatte Vestsahara. Lejren blev angrebet af marokkanske sikkerhedsstyrker og brændt ned, og der opstod sammenstød mellem dem og sahrawierne. Flere omkom, men det er aldrig påvist – heller ikke under retssagen, at de dømte er skyldige.

De dømte afsoner i et fængsel i Marokko, langt fra deres hjem, og arbejdsgruppen skriver, at det sker under ekstremt hårde forhold og at de bliver udsat for tortur, nægtet adgang til at tale med advokater og at de i sin tid blev dømt på grund af tilståelser, der var fremkommet under tortur.

Blandt de dømte er journalister og menneskerettighedsforkæmperee bl.a. generalsekretæren for beskyttelse af naturressourcer i Vestsahara.

En af dem, der har arbejdet for gruppen og er med i FN-arbejdsgruppen, er den norske juraprofessor Mads Andenæs. Han siger til Western Sahara Ressource Watch:

”Beslutningen er en vigtig bekræftelse af det, som mange andre observatører bl.a. Amnesty International, Human Rights Watch og et utal af FN-folk allerede har sagt om forholdene i Vestsahara under Marokko, som han kalder en ond trend og en bekymrende nedadgående spiral, hvor Marokko nægter at forholde sig til de alvorlige eksempler på krænkelser og repressalier overfor ofrene og ofrenes familier.

Han opfordrer derfor alle stater og andre til at lægge pres på Marokko, så fangerne bliver løsladt.

Arbejdsgruppen siger også, at den er bekymret for de mange andre tilfældige anholdelser og fængslinger i Vestsahara.

FN.s Anti-torturkomité har allerede offentliggjort rapporter om fem af GdimIzik-fangerne, nemlig Mohammed Bani, Abdeljalil Laaroussi, Naama Asfari, Mohammed Bourial og Sidi Abdallahi Abbahah og påpeget, at deres fortsatte fængsling er ulovlig og baseret på indrømmelser, der er fremkommet under tortur.

Læs mere om sagen her: A/HRC/WGAD/2023/23 (ohchr.org)

Læs om de enkelte fanger her: Read profiles of the individuals of the group here.

Array