Siemens Energy taler med to tunger

Den administrerende direktør for Siemens Energy fordømmer besættelsen af ​​Ukraine, men har ikke "mandat til at have en politisk holdning til sådanne spørgsmål eller bekræfte en territorial status" i det besatte del af Vestsahara, hvor virksomheden opererer og opsætter vindmøller for den marokkanske regering.

På selskabets generalforsamling i starten af 2023 fortalte den administrerende direktør for selskabet, tyskeren, Christian Bruch, at den russiske invasion af Ukraine er “en angrebskrig i strid med international lov”. Bruch understregede også den vigtige udmelding fra formanden for selskabets Rådgivende bestyrelse, Kaeser, som henviste til Ruslands invasion af Ukraine ved navn og fordømte den brutalt førte angrebskrig mod Ukraine. “Det har vi allerede gjort ved tidligere lejligheder, så jeg synes, vi skal være klare og utvetydige om dette.”

Men i Vestsahara – hvor Siemens Energy har aktiviteter – er historien en anden.

Siemens Gamesa og Siemens Energy har i det sidste årti leveret vindmøller til projekter drevet af virksomheden, men ejet af den marokkanske konge i det besatte Vestsahara. Projekterne producerer vindenergi i Vestsahara, og giver energi til Marokkos illegale udnyttelse og eksport af konfliktmineraler. Alt dette sker uden samtykke fra befolkningen i området.

Som svar på spørgsmål om virksomhedernes ansvar og om, hvorvidt Siemens Energys involvering, betyder en stiltiende anerkendelse af Marokkos krav på Vestsahara, svarede virksomhedens administrerende direktør, at “som Siemens Energy og Siemens Gamesa har vi ikke mandat til at tage politisk stilling til sådanne problemer eller for at bekræfte en territorial status. Dette spørgsmål er for regeringer og de internationale organisationers ansvar.”

Så sent som i 2020 omtalte Siemens Gamesa territoriet som “det sydlige Marokko”. Det er en meget anden opfattelse, der er hos FN, Den Internationale Domstol, EU-Domstolen, Den Afrikanske Domstol for Menneske- og Folkerettigheder og den tyske regering, der ikke opfatter Vestsahara som en del af Marokko.

Siden 2020 har forskellige dele af Siemens virksomheder været involveret i vindenergiprojekterne i det besatte Vestsahara. Som forsvar har Siemens henvist til en juridisk udtalelse, som angiveligt vurderer deres involvering som værende i overensstemmelse med “gældende lov, som omfatter international lov”.

Indtil videre har Siemens-familien ikke givet yderligere detaljer om denne juridiske udtalelse, hvad angår forfatterne, kommissoriet og metoden, og Siemens vil heller ikke dele teksten offentligt. Siemens Energy fastholdt den linje på årets generalforsamling og erklærede, at den har indhentet den juridiske udtalelse fra “et af de mest anerkendte globale advokatfirmaer”, uden at nævne firmaet, og tilføjede, at “som et spørgsmål om politik offentliggør Siemens Gamesa ikke ekstern juridisk meninger”.

Array