Sejlas til besat land

Radiostilhed hos stort dansk rederi

Danske J. Lauritzen er som medejer af virksomheden BWEK Epic Kosan med til ulovligt at forsyne den marokkanske besættelse af Vestsahara med gas. Global Aktion afventer stadig et svar på vores henvendelse til rederiet.

Kritisk gasforsyning

Ifølge Global Aktion og Western Sahara Resource Watch (LINK: https://wsrw.org/en/news/sri-news) er BWEK Epic Kosans transport af butangas til det besatte Vestsahara problematisk i forhold til folkeretten og danske myndigheders anbefalinger på området. Som medejer af internationale BWEK er danske J. Lauritzen medansvarlig for virksomhedens aktiviteter og for at den handler i overensstemmelse med international jura og gældende retningslinjer for etisk og ansvarlig handel.

Rederiet, BWEK Epic Kosan, er en vigtig handelspartner for det marokkanske regime. Fra den 1. januar 2019 til den 28. september 2021 har rederiets flåde stået for i alt 23 ud af samtlige 41 butangastransporter til det besatte område. Det betyder, at rederiets aktiviteter er med til at sikre den infrastruktur, besættelsesmagten udbygger og opretholder. Det er aktiviteter, som genererer økonomisk overskud hos BWEK Epic Kosan på bekostning af saharawiernes rettigheder og udsigten til en folkeafstemning om Vestsaharas fremtid.

Umiddelbart efter den seneste dom fra EU Domstolen i september 2021 henvendte Global Aktion sig til J. Lauritzen for at gøre opmærksom på BWEK Epic Kosans aktive forsyning af den ulovlige marokkanske besættelse og med en klar anbefaling til J. Lauritzen: ”Vi beder jer derfor om øjeblikkeligt at tage emnet op med BWEK og sikre at rederiet opererer i tråd med både international ret og på linje med danske myndigheders klare retningslinjer. I tilfælde af at BWEK ikke ønsker at følge sådanne råd og føre en ansvarlig linje, vil vi på det kraftigste opfordre J. Lauritzen A/S til at afhænde sine aktier og annullere sit ejerskab af BWEK.”

På samme tid sendte Global Aktions norske søsterorganisation, Støttekomiteen for Vest-Sahara, et lignende brev til en anden medejer af BWEK Epic Kosan, nemlig norske Odfjell.

Problematisk transport

Global Aktion skriver i vores brev til J. Lauritzen A/S, at ”flere danske virksomheder har stoppet deres investeringer i det besatte Vestsahara i løbet af de sidste par år med henvisning til folkeretten og danske myndigheders anbefalinger på området.”

Folketinget har nemlig enstemmigt vedtaget V79 (LINK: https://www.ft.dk/samling/20151/vedtagelse/v79/index.htm) for år tilbage, der opfordrer ”danske virksomheder til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som Vestsahara, og sikre at deres kommercielle aktiviteter ikke skader lokalbefolkningen.” På linje med Western Sahara Ressource Watch og Støttekomiteen for Vest-Sahara er det vores klare opfattelse, at BWEK Epic Kosans aktiviteter er direkte skadelige for FN’s fredsproces og uden tvivl skader lokalbefolkningen. J. Lauritzen har altså ansvar for at handle i overensstemmelse med de danske myndigheders anbefalinger og leve op til internationale retningslinjer for etisk handel. Hvordan virksomheden forsøger at overholde deres samfundsansvar og danske retningslinjer, venter vi stadig i spænding på at få svar på.

Ikke første gang J. Lauritzen kritiseres for involvering i Vestsahara-konflikten

Det er ikke første gang J. Lauritzen er i søgelyset for at medvirke til den ulovlige besættelse af Vestsahara. Tilbage i 2008 kritiserede Polisario, Vestsaharas eksilregering og saharawiernes politiske repræsentation, J. Lauritzen for direkte at medvirke til udplyndringen af territoriet (LINK: https://maritimedanmark.dk/mobil/?Id=1352), da både tilhørerende rederiets flåde transporterede fosfat fra det besatte område. Fosfat, som det marokkanske regime og virksomheder kontrollerer og sælger ud af i strid med international ret. Dengang sagde Kurt Mosgaard, tidligere generalmajor i FN’s fredsbevarende styrke i Vestsahara: ”Vestsahara er besat af Marokko, og så længe der ikke er en løsning på konflikten, vil det være i strid med FN’s anbefalinger at hente råstoffer som fosfat ud af landet”.

I 2011 bragte Berlingske (LINK: https://www.berlingske.dk/virksomheder/dansk-skib-sejler-ulovlig-kemisk-last-fra-afrika) en historie om, at J. Lauritzens skibe igen transporterede stjålet fosfat fra Vestsahara til Litauen. Som avisen pointerede dengang: ”En FN-vurdering i 2002 konkluderede, at den marokkanske udvinding af naturressourcer i Vestsahara er ulovlig, da det er besættelsesmagten Marokko, der udvinder fosfaten uden at lade den oprindelige befolkning få del af fortjenesten.”

Siden da er der kommet en række juridiske afgørelser fra EU-Domstolen, som har skærpet juraen på området og gør det helt klart, at handelsaftaler med Marokko ikke inkluderer Vestsahara (LINK: https://globalaktion.dk/handel-finans/eu-domstolen-annullerer-eus-illegale-handelsaftaler-der-omfatter-vestsahara/). Før kommercielle aftaler må omfatte produkter fra det besatte Vestsahara, kræver det et samtykke fra saharawiernes politiske repræsentant, Polisario.

I Global Aktion følger vi selvfølgelig op på sagen og kræver stadig at J. Lauritzen tager kræver at BWEK Epic Kosan agerer i overensstemmelse med internationale retningslinjer og lovgivning. Hvis ikke det er tilfældet, bør J. Lauritzen selvfølgeligt annullere sit ejerskab af flåden, der er involveret i plyndringen af Vestsahara og være sig sit samfundsansvar bevidst.