Ny rapport: På trods af egen EU-dom, der fastsætter ulovlighed, importerer EU varer fra marokkanske virksomheder fra det besatte Vestsahara

Western Sahara Resource Watch har fremlagt en rapport, der viser, at EU bevidst arbejder stik imod egen højesteretsdom, der i 2016 afgjorde, at handelsaftalen mellem EU og Marokko ikke inkluderer det besatte Vestsahara.

At EU fortsat handler med fiskeriprodukter, der stammer fra Vestsahara er en ulovlighed. Det har NGO´en Western Sahara Resource Watch den 3. december fremlagt i en ny rapport. Med den ulovlige handel støtter EU i praksis Marokkos ulovlige krav på Vestsahara, og puster til ilden for den voldelige opblussen af konflikten, vi har set siden november i år.

Ulovlig handel

To betingelser skal mødes for at importere animalske produkter til EU. For det første skal Kommissionen godkende produktets overholdelse af EU-standarder i oprindelseslandet. For det andet skal produktet stamme fra en virksomhed, der godkendes af EU´s handelspartner. I denne proces anerkender EU-kommissionen ikke Vestsahara i de godkendelseslister den arbejder med. Derimod florerer Vestsahara under den marokkanske liste. Det er på trods af at andre områder som FN tilsvarende karakteriserer som ikke-selvstyrende, såsom Fransk Polynesien, har deres egen liste. Dette strider mod international lov og EU-Domstolens afgørelse i 2016.

Imod EU-Domstolens afgørelse foregår godkendelsen af virksomheder ved at Marokko godkender en række virksomheder, 144 styks, der opererer i det besatte Vestsahara, selvom EU-Kommissionen har beføjelsen til at bestemme hvilke virksomheder, der skal endeligt godkendes. Kommissionen beskriver selv dette som ”det bedst tilgængelige kompromis”.

Manglende samtykke fra saharawierne

I EU-Domstolens vigtige afgørelse fra 2016 blev det fastslået, at saharawierne har selvbestemmelsesret og at denne skal ligge til grund for en handelsaftale. Det betyder ifølge dommen, at der skal foreligge samtykke fra saharawierne før handel er lovlig. I forbindelse med den reviderede handelsaftale mellem Marokko og EU, der førte til en aftale i juli 2019, afholdt EU-Kommissionen et absurd forsøg på at konsultere interessenter. EU-Kommissionen inviterede kun pro-marokkanske interessenter og fejlinformerede øvrige EU-institutioner om hvilke organisationer de havde hørt. En ”konsultation” var lettest for Kommissionen at gennemføre, da den ikke krævede samtykke som EU-Domstolen havde krævet. EU´s Udenrigsservice, der fik til opgave at foretage denne konsultation, udtalte, at kun grupperinger registreret hos den marokkanske regering ville blive inddraget. Det betød selvsagt, at kun pro-marokkanske interessenter blev hørt. De 18 marokkanske virksomhedsgrupper og politikere, der blev hørt, var ikke overraskende positivt stemte overfor handlen. I denne proces hørtes ikke en eneste organisation, der arbejder for selvbestemmelse. Saharawiernes Polisario Front, som EU-dommen eksplicit nævner som repræsentativ for det saharawiske folk, blev således fuldstændig ignoreret af EU-Kommissionen.

I fejlinformation til de øvrige EU-institutioner, meddelte Kommissionen dem, at den havde konsulteret 112 grupper. I virkeligheden havde de kun konsulteret de 18 virksomhedsgrupper og politikere.

Rapporten gennemgår også tidslinjen for EU-Domstolens afgørelse, udvalgte europæiske virksomheder, der handler med produkter fra Vestsahara, den EU-godkendte skatteunddragelse for marokkanske virksomheder og slutteligt en række anbefalinger til forskellige aktører.

Læs hele rapporten her