John Bolton, Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, tager afstand fra anerkendelse

Trumps støtte til Marokko er i strid med folkeretten

Den overraskende melding fra præsident Donald Trump den 10.december, om at han i modstrid med folkeretten anerkender Marokkos suverænitet over Vestsahara – mod at Marokko anerkender Israel, har ført til voldsom kritik og forventning om, at den kommende præsident Joe Biden vil omgøre beslutningen.

Den alvorlige situation førte til, at Tyskland krævede et møde i Sikkerhedsrådet mandag den 21. december, men både FNs generalsekretær Antonio Guterres og African Union kalder situationen for uforandret.

Til Reuters bureau siger en talsperson for Guterres, at han er sikkert på, at en løsning på Vestsaharaspørgsmålet i overensstemmelse Sikkerhedsrådets resolutioner forsat er mulig.

FN-resolutionerne tæller

Den tidligere styrkechef for MINURSO, FNs fredsbevarende styrke i Vestsahara. Generalmajor Kurt Mosgaard, er bekymret for situationen, selv om han også siger, at uanset hvad et enkelt land siger, er det fortsat FN-resolutionerne, der tæller.

”Men det giver endnu engang indtryk af et FN, der ikke handler, fordi medlemmerne af Sikkerhedsrådet ikke kan blive enige, ” siger han. Og netop FNs handlingslammelse har fået Polisario til at erklære våbenhvilen, der har været i kraft mellem Marokko og Polisario siden 1991 for ophørt. Det har ført til spredte skyderier i området omkring Guerguerat ved grænsen til Mauretanien og andre steder langs muren, som Marokko har opført og som deler Vestsahara på langs.

”De unge sahrawier har gennem flere år været utilfredse med stilstanden og truet med at gå i krig. Det kan ske nu, fordi de ikke stoler på FN,” siger Kurt Mosgaard.

Han understreger også, at ingen i øjeblikket ved, hvilke skyderier, der er mellem Polisario og Marokko.

”Marokko har en interesse i at sige, at alt er roligt, men sandheden er, at vi ikke ved det, fordi der ikke er hverken journalister eller observatører til stede, ” siger han. Selv om sahrawiernes våben er gamle og stammer fra tiden, før våbenhvilen trådte i kraft, og han kalder sahrawierne for den svage part i en militær konfrontation, kan situationen hurtigt komme ud af kontrol.

”Selv om Polisario er the underdog med deres forældede våben, kan de foretage hit-and-run angreb og foretage angreb på installationer bag Marokkos linjer, for eksempel på vindmøller, fosfatminen eller andet, der ikke nødvendigvis kræver menneskeliv, men provokerer Marokko,” siger han og tilføjer, at Algeriet for nylig har vedtaget en lov, der giver mulighed for at flytte soldater til andre lande og Polisario har tilsyneladende stadig jord-til-luft raketter, der kan ramme marokkanske fly.

”Den ene ting tager den anden med og pludselig starter krigen, og når det sker, tror man altid at den bliver kortvarig, men sidste gang varede den i 16 år, og denne gang er der risiko for, at der kommer til at involvere nabolandene,” siger han.

Konflikten har været glemt og overset af resten af verden i mange år, så for sahrawierne har ophævelsen af våbenhvilen skabt opmærksomhed.

”Der har aldrig været så meget opmærksomhed på sagen, som der er i øjeblikket på grund af Trump, så lidt kynisk kan man siger, at PR-mæssigt har det hjulpet sahrawierne, siger han. Men Kurt Mosgaard er ikke optimistisk med hensyn til en snarlig løsning på konflikten, fordi de fleste lande – herunder Danmark bare læner sig op ad FN og siger, der er her, konflikten skal løses.

”Så måske er der et lille håb i, at Norge nu kommer i Sikkerhedsrådet, så hvis de fem nordiske lande går sammen og presser Sikkerhedsrådet til at handle, kan det måske hjælpe,” siger han.

Dilettanter i diplomatiet

Ingen andre lande har anerkendt Marokkos suverænitet over Vestsahara og holdningen til Trumps erklæring er da også, at den er farlig og i modstrid med folkeretten. Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, John Bolton, er en af de skarpeste kritikere. I en kronik i Foreign Policy siger han:

”Det udgør endnu et lavpunkt i hans administration,” og han siger det var unødvendigt for at lette udvekslingen af diplomatiske relationer mellem Israel og Marokko.

Det samme siger den republikanske senator, James Inhofe, der er ekspert i Vestsaharaspørgsmålet.  Han erklærede i Senatet dagen efter Trumps udmelding, at han kunne have lavet aftalen ’without trading away the rights of this voiceless people’.

Bolton fremhæver også, at Trump hverken konsulterede Polisario, som repræsenterer sahrawierne, eller Algeriet, Mauretanien eller andre nabolande.

”Sådan går det, når dilettanter håndterer amerikansk diplomati,” siger den tidligere sikkerhedsrådgiver.

Han beskriver også en situation fra maj 2019, da Inhofe forsøgte at overbevise Trump om det rigtige i at holde en folkeafstemning.

”Trump erklærede, at han aldrig havde hørt om Vestsahara. Inhofe svarede ham, at han forsøgt at fortælle ham om sagen.

”Men du hørte ikke efter”.

Stil krav om folkeafstemning 

Det store, ubesvarede spørgsmål er, om Joe Biden kan og vil omgøre Trumps beslutning.

Bolton foreslår, at mens Bidens regering formulerer sin egen politik, kan den insistere på, at et referendum er en forudsætning for, at USA vil anse Vestsahara spørgsmålet for løst, så der ikke kommer noget acceptabelt udfald for Washington, hvis ikke sahrawierne får lov at gennemføre en internationalt godkendt fri og retfærdig afstemning, hvor en af mulighederne på stemmesedlen er selvstændighed. Bolton mener, at Marokko vil forsøge at kneble denne mulighed, men intet valg har, hvis USA insisterer.

Også James Baker, tidligere udenrigsminister i USA og senere FNs særlige udsending i Vestsaharaspørgsmålet siger, at han er chokeret over at USA, der selv var grundlagt på princippet om uafhængighed, nu er gået væk fra dette i forhold til Vestsaharas folk.

”Det er dybt beklageligt,” siger den tidligere udenrigsminister i George WH Bush’ regering.

Også Polisario er chokeret over Trumps udmelding.

Polisarios repræsentant i Washington, Mouloud Said, siger:

”Trumps erklæring om Vestsahara er et åbenbart brud på international lov og erklæringen indeholder ingen henvisning til et lovligt grundlag for sådan en beslutning, fordi den bryder med international lov,” siger han til Middle East Eye.

Moulous Said håber, at Biden vil trække støtten til Marokkos suverænitet tilbage, men Trumps erklæring ændrer ikke på forholdene for sahrawierne.

”Vi er fuldgyldigt medlem af African Union, og vi fortsætter vores retfærdige kamp. De tider, hvor udenlandske magter ændrer på grænserne i Afrika, er forbi,” siger han.

Læs her John Boltons kronik her: https://foreignpolicy.com/2020/12/15/biden-reverse-course-western-sahara/

 

Våbenhandel

Samtidig med at Donald Trump erklærede, at han anerkender Marokkos suverænitet over Vestsahara, indgik USA og Marokko en milliardstor våbenhandel, så Marokko køber fly og droner af USA. Desuden indgår det i aftalen, at Marokko i lighed med Sudan, Bahrain og De forenede arabiske Emirater anerkender staten Israel. Der har gennem mange år været venskabelige forbindelser mellem Marokko og Israel.