Sagen kort

De fem tabte sager

Kort præsentation af fem tabte retssager, som EU nok gerne vil være foruden.

De mange tabte retssager

Polisario front – FN’s anerkendte repræsentant for befolkningen i Vestsahara – har af flere omgange anlagt retssager mod EU’s ministerråd ved EU-Domstolen. Disse retssager er anlagt for at afprøve lovligheden af de aftaler som Ministerrådet indgår med Marokko, og fordi at disse aftaler mellem EU og Marokko Marokko også omfatter Saharawi-folks besatte hjemland, Vestsahara.

Der er i øjeblikket en sag verserende ved EU-Domstolen:

Sag T-393/20, anlagt den 23. juni 2020, mod Rådets afgørelse (EU) 2020/462 af 20. februar 2020 om udveksling af oplysninger med det formål at evaluere virkningen af ​​den nuværende associeringsaftale. En afgørelse på denne sag er blevet udsat på anmodning fra Ministerrådet, indtil der er udstedt en afgørelse om sag T-279/19.

Den 29. september 2021 afsagde Domstolen for Den Europæiske Union dom i følgende tre sager:

Sag T-279/19, der blev anlagt den 27. april 2019 med krav om annullering af Rådets beslutning 2019/217 af 28. januar 2019 om indgåelse af ændringsforslagene til protokollerne til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associeringsaftale mellem EU og deres medlemsstater, på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side.

Sag T-344/19, der blev anlagt den 10. juni 2019, med krav om annullering af Rådets afgørelse 2019/441 af 4. marts 2019 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Marokko, gennemførelsesprotokollen hertil og udveksling af breve, der er en del af aftalen.

Sag T-356/19, der blev anlagt den 12. juni 2019 med krav om annullering af Rådets forordning 2019/440 af 29. november 2018, om tildeling af fiskerimuligheder under den nyligt indgåede fiskeripartnerskabsaftale og protokol.

Bemærk, at sager T-344/19 og T-356/19, som både vedrører EU-Marokko- fiskeripartnerskabsaftalen, der anvendes på Vestsahara, var blevet afvist af Domstolen. Desuden havde Domstolen besluttet, at den ville tage stilling til disse to tilfælde plus sag T-279/19 om anvendelse af den ændrede Associeringsaftale mellem EU og Marokko til Vestsahara. Domstolen hørte parterne i sagen den 2. og 3. marts 2021.

Den 29. september 2021 udstedte Retten en afgørelse i sagerne T-344/19 og T-356/19 (om fiskeri) og en afgørelse i sag T-279/19 (om handel).

Rettens pressemeddelelse, der ledsager afgørelserne, kan fås her.

Afgørelsen anderkendte Polisarios som juridiske person og som den internationalt anerkendte repræsentant for folket i Vestsahara og bekræftede igen, at Vestsahara har en status, der er adskilt og uafhængig fra Marokko, og som sådan skal betragtes som en tredjepart til enhver aftale mellem EU-Marokko. Udvidelsen af det territoriale anvendelsesområde for en sådanne aftaler til også at omfatte territoriet, Vestsahara,  kræver nødvendigvis samtykke fra folket i Vestsahara gennem deres repræsentant, gentog EU domstolen – og tilføjede, at konsultationerne af den lokale befolkning, som EU-institutionerne har udført, ikke opfyldte denne præmis.