Sagen kort

De fem tabte sager

Kort præsentation af fem tabte retssager, som EU nok gerne vil være foruden.

De mange tabte retssager

Polisario front – FN’s anerkendte repræsentant for befolkningen i Vestsahara – har af flere omgange anlagt retssager mod EU’s ministerråd ved EU-Domstolen. Disse retssager er anlagt for at afprøve lovligheden af de

De tabte retssager som EU ser stort på

Polisario front – FN’s anerkendte repræsentant for befolkningen i Vestsahara – har af flere omgange anlagt retssager mod EU’s ministerråd og EU kommisionen ved EU-Domstolen. Disse retssager er anlagt for at afprøve lovligheden af de handelsaftaler som Ministerrådet indgår med Marokko, og fordi at disse aftaler mellem EU og Marokko også omfatter Saharawi-folks besatte hjemland, Vestsahara.

Der er i øjeblikket en sag verserende ved EU-Domstolen:

Sag T-393/20, anlagt den 23. juni 2020, mod Rådets afgørelse (EU) 2020/462 af 20. februar 2020 om udveksling af oplysninger med det formål at evaluere virkningen af ​​den nuværende associeringsaftale. En afgørelse på denne sag er blevet udsat på anmodning fra Ministerrådet, indtil der er udstedt en afgørelse om sag T-279/19.

Den 29. september 2021 afsagde Domstolen for Den Europæiske Union dom i følgende tre sager:

Sag T-279/19, der blev anlagt den 27. april 2019 med krav om annullering af Rådets beslutning 2019/217 af 28. januar 2019 om indgåelse af ændringsforslagene til protokollerne til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associeringsaftale mellem EU og deres medlemsstater, på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side.

Sag T-344/19, der blev anlagt den 10. juni 2019, med krav om annullering af Rådets afgørelse 2019/441 af 4. marts 2019 om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Marokko, gennemførelsesprotokollen hertil og udveksling af breve, der er en del af aftalen.

Sag T-356/19, der blev anlagt den 12. juni 2019 med krav om annullering af Rådets forordning 2019/440 af 29. november 2018, om tildeling af fiskerimuligheder under den nyligt indgåede fiskeripartnerskabsaftale og protokol.

Bemærk, at sager T-344/19 og T-356/19, som både vedrører EU-Marokko- fiskeripartnerskabsaftalen, der anvendes på Vestsahara, var blevet afvist af Domstolen. Desuden havde Domstolen besluttet, at den ville tage stilling til disse to tilfælde plus sag T-279/19 om anvendelse af den ændrede Associeringsaftale mellem EU og Marokko til Vestsahara. Domstolen hørte parterne i sagen den 2. og 3. marts 2021.

Den 29. september 2021 udstedte Retten en afgørelse i sagerne T-344/19 og T-356/19 (om fiskeri) og en afgørelse i sag T-279/19 (om handel).

Afgørelsen anerkendte Polisarios som juridiske person og som den internationalt anerkendte repræsentant for Folket i Vestsahara og bekræftede igen, at Vestsahara har en status, der er adskilt og uafhængig fra Marokko, og som sådan skal betragtes som en tredjepart til enhver aftale mellem EU-Marokko. Udvidelsen af det territoriale anvendelsesområde for en sådanne aftaler til også at omfatte territoriet, Vestsahara,  kræver nødvendigvis samtykke fra folket i Vestsahara gennem deres repræsentant, gentog EU domstolen – og tilføjede, at konsultationerne af den lokale befolkning, som EU-institutionerne har udført, ikke opfyldte denne præmis.

Dommen over de to aftaler fra september 2021, betyder at EU domstolen hele fem gange har underkendt handelsaftaler mellem EU og Marokko, uden at det har fået EU til at ændre sine aftaler med Marokko således at de ikke omfatter Vestsahara. 

Rettens pressemeddelelse, der ledsager afgørelserne, kan fås her.