Lovbrud?

Danmarks Statistik samarbejder med Marokko

Jeppe Kofod undersøger ikke, om det kan skade sahrawierne ved at understøtte Marokkos statistiske kontor. Svar fra Udenrigsministeren rejser flere spørgsmål end de svare på.

Danmarks Statistik har indgået et betænkeligt samarbejde med Marokkos Statistikkontor på trods af, at Folketinget i 2015 frarådede offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og køb af varer fra områder med uafklaret folkeretslig status som Vestsahara så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen (sahrawierne) til gode.

Og det kan Danmarks Statistik ikke garantere, men chefkonsulent Charlotte Juul Hansen, Danmarks Statistik forklarer, at samarbejdet går ud på at hjælpe Marokko med at udvikle en mere moderne og digital statistikproduktion.

-Angående de folkeretslige spørgsmål vedrørende Vestsahara er Udenrigsministeriet den kompetente myndighed,” siger hun og tilføjer, at samarbejdet ikke vurderes at være uforeneligt med de folkeretslige forpligtelser for Danmark, der følger af den retlige status af de ikke-selvstyrende territorium Vestsahara.

Ingen problem, siger Kofod.

Samarbejdet er finansieret af den danske stat, og derfor har folketingsmedlem Christian Juhl fra Enhedslisten stillet en række spørgsmål om samarbejdet til udenrigsminister Jeppe Kofod. Christian Juhl frygter, at partnerskabet mellem de to myndigheder kan bruges af Marokko til at cementere Marokkos kontrol over Vestsahara.

Jeppe Kofod svarer ikke på, hvordan man undgår, at det kan være tilfældet, da han ikke mener, det er relevant at tage særlige forbehold i forhold til det strategiske samarbejde.

Christian Juhl har også peget på, at samarbejdet kan være et brud på Folkeretten, fordi det ikke kommer sahrawierne til gode og hverken Udenrigsministeriet eller Danmarks Statistik har spurgt sahrawierne om samtykke, som man skal i den slags tilfælde.

Ud fra navnet på en persons identitetskort kan de marokkanske myndigheder se, om en person er sahrawi eller ej. Christian Juhl har spurgt udenrigsministeren om en yderligere effektivisering af statistikoplysninger kan skabe risiko for yderligere diskrimination af sahrawierne. Heller ikke på det punkt mener Jeppe Kofod, der kan være problemer, men han indrømmer, at mere effektive og brugervenlige data om den marokkanske befolkning og sahrawierne kan gøre det mere attraktivt at investere i det besatte område, ligesom han heller ikke kan afvise, at det kan bidrage til yderligere udnyttelse af områdets naturressourcer, selv om dette også er ulovligt.

Christian Juhl spurgte også ministeren, om der er forhandlinger med Marokko om oprettelse af flygtningelejre (til afrikanske flygtninge) i landet, men udenrigsministeren afviste, at der er konkrete forhandlinger med enkeltlande – herunder Marokko.


Array