45 års besættelse er nok

Bøn til UNHCR

178 organisationer (herunder Global Aktion) og enkeltpersoner har i fællesskab henvendt sig til Michelle Bachelet, FN’s højkommissær for menneskerettigheder, og bedt hende om at gribe ind til fordel for sahrawierne – især dem, der bor i den besatte del af landet.

I brevet understreger de, at sahrawierne er nægtet deres legitime ret til at forsamles i fredelige demonstrationer og protestere over den mangfoldighed af menneskerettighedskrænkelser, den marokkanske besættelse udsætter dem for. De nævner også det problem, at MINURSO ikke har mandat til at gribe ind overfor Marokkos menneskerettighedskrænkelser og ikke har instrumenter til at viderebringe oplysninger om dem, selv om talløse lokale, regionale og internationale organisationer har berettet om dem. Brevet fremhæver også, at Vestsahara er blevet et nyhedsmæssigt sort hul, fordi udenlandske journalister ikke kan rapportere fra landet, og i Reporter with out Borders’ 2019 rapport var den besatte del af Vestsahara en af bundskraberne med hensyn til pressefrihed.

”Med andre ord nyder Marokko fuldkommen straffrihed til at slå, vilkårligt arrestere, forulempe, torturere, fængsle, diskriminere og sågar dræbe sahrawier, som engagerer sig fredeligt og lovligt i modstand mod den marokkanske besættelse,” nævner brevskriverne.

Brevet advarer også om en smædekampagne mod menneskerettighedsaktivister på sociale medier, og om at der er risiko for at flere af dem atter vil blive anholdt. Det gælder bl.a. den kendte Aminatou Haidar, der tidligere har haft foretræde for højkommissæren i Geneve.


Array