Marokko, Vestsahara og EU

Besættelse er afgørende for fiskeriaftale

EU-rapport: 99 procent af fiskeriet var ulovligt

Uden det ulovlige fiskeri ud for Vestsahara gav fiskeriaftalen mellem EU og Marokko ikke mening. Det viser en ekstern evaluering af EU’s fiskeriaftale med Marokko mellem 2019 og 2023, der er udsendt fra EU-Kommissionens generaldirektorat for fiskeri. Evalueringen siger, at aftalen udelukkende drejer sig om Vestsahara. 

Fiskerne kunne søge om tilladelse til fiskeri indenfor seks forskellige kategorier, men kun den, der handler om industrifiskeri i havet ud for Vestsahara, blev fuldt udnyttet. De øvrige fem kategorier blev kun udnyttet i begrænset omfang, og alle fangsterne var i vandet ud for Vestsahara. 

Rapporten siger, at man ikke kan overvurdere betydningen af det såkaldte kategori 6 fiskeri – altså fiskeriet ud for Vestsahara – for EU’s fiskeflåde. Den udgjorde 99 procent af de fisk, aftalen omhandlede. Fiskerne tjente godt på aftalen, for hver euro, der blev investeret, genererede en fortjeneste på 3,3 euro. Det gav en i gennemsnit en årlig omsætning på over 90 millioner euro, hvoraf langt hovedparten stammede fra fiskeri i det besatte Vestsaharas hav. 

Skatteyderne betaler  

De penge, Marokko modtog som betaling for aftalen, blev investeret i det besatte område. Her betalte EU’s skatteborgere altså for, at Marokko opbyggede fiskeindustri og infrastruktur i et besat land, konkluderer rapporten. 

Aftalen har en klausul om, at pengene fra fiskeriet og fiskeriaftalen, skal komme ’befolkningen til gode’, men som flere andre rapporter tidligere har vist, og som også fremgår af EU-Domstolens domme, kommer pengene ikke saharawierne til gode, men er kun til gavn for de marokkanske bosættere og marokkanere, der har investeret i fiskeflåden. 

Pengene er brugt på sundhedsvæsenet, uddannelse, kunstvanding af landbrug, udbygning af havnen og energisektoren, men i intet af dette har saharawiernes organisationer været inddraget. 

Western Sahara Ressource Watch vurderer, at tre fjerdedele af pengene er brugt på at styrke Marokkos fiskeflåde og fiskeindustri. 

På trods af, at EU-Kommissionen er klar over dette, har dens eneste kritikpunkt hidtil været, at Marokko ikke i tilstrækkelig grad har gjort opmærksom på, at projekterne er gennemført med midler fra EU. Rapporten nævner ikke et eneste sted, at fiskeriet er illegalt, fordi Vestsaharas befolkning ikke har haft indflydelse på fiskeriaftalen.  

Illegal aftale 

EU-Domstolen erklærede i 2018 den omtalte fiskeriaftale mellem EU og Marokko ulovlig, fordi den også omfattede det besatte Vestsahara og fordi Marokko ikke har lov til at disponere over ressourcerne i det besatte land uden at inddrage saharawierne, som er landets befolkning, og det er ikke sket.  Foreløbig har EU-Domstolen underkendt EU og Marokkos forsøg på alligevel at udnytte fisken ud for Vestsahara kyst. 

Læs mere her: 

https://wsrw.org/en/news/eu-evaluation-confirms-eu-morocco-fisheries-depends-on-illegal-occupation

Se hele EU’s rapport her: Find the document here [or download]