Den Afrikanske Domstol:

Alle lande skal støtte saharawierne

Domstol bebrejder otte afrikanske lande, at de ikke støtter Vestsahara

Den afrikanske menneskerettighedsdomstol (The African Court on Human and Peoples’ Rights) kalder Marokkos besættelse af Vestsahara for en alvorlig krænkelse af saharawiernes ret til selvbestemmelse og uafhængighed og understreger, at alle afrikanske lande har pligt til at hjælpe saharawierne i deres kamp for selvstændighed.

Den afrikanske menneskerettighedsdomstol hører under African Union og den netop afgjorte sag har sammenhæng med Marokkos optagelse i 2017 i African Union, der i 2002 afløste Den Afrikanske Enhedsorganisation.

I 1984 blev SADR (Sahrawi Arab Democratic Republic/Vestsahara) optaget som fuldgyldigt medlem af organisationen, hvorefter Marokko i vrede trak sig ud af den, men valgte altså igen at søge optagelse for godt fem år siden.

De Marokko igen blev medlem, var der ikke enighed blandt de øvrige lande om landets optagelse netop fordi Marokko er en besættelsesmagt, der siden 1976 har besat nabolandet, Vestsahara.

Dommen fokuserer især på, at krænkelsen af saharawiernes ret til selvbestemmelse, men også på, at en række andre rettigheder bliver krænket. Herunder retten til selv at disponere over landets råstoffer og naturressourcer. Både FN og EU-Domstolen har afgjort, at Marokko ulovligt udnytter råstoffer fra Vestsahara, da landets tilhørsforhold er uafklaret, og sagen er rettet mod otte lande (Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Ghana, Mail, Malawi, Tanzania og Tunesien), som ikke har opretholdt deres forpligtelse til at tage afstand fra besættelsen, da Marokko blev medlem af African Union.

Selv om de otte lande ikke krænker saharawiernes rettigheder, har de en pligt til at hjælpe dem i deres kamp for selvbestemmelse, siger domstolen.

Domstolen understregede, at både FN og African Union anerkender Vestsahara som et besat land, hvis afkolonisering ikke har fundet sted, og henviser til afgørelsen fra Den Internationale Domstol i Haag, der i 1975 afgjorde, at Marokkos krav på Vestsahara aldrig er blevet accepteret af det internationale samfund.

Domstolen fremhæver også, at begrebet selvbestemmelse har en stærk betydning i Afrika og ses som retten til at overleve som et folkeslag.

I 2015 udsendte African Union i enighed en erklæring, der i stærke vendinger tog afstand fra Marokkos udnyttelse af Vestsahara ressourcer og erklærede, at kun Vestsaharas folk har ret til landets ressourcer. Andre landes udnyttelsen af landets ressourcer er i modstrid med FNs charter.  Samme afgørelse har EU-Domstolen truffet.

Se hele dommen her: the website of the African Court 

Erklæringen fra den African Union i 2015 her: a legal opinion on the plunder of the natural resources the territory.