Alle øjne hviler på EU:

Vi må omgående droppe vaccinepatenter

Det er potentielt en historisk sejr for global sundhed. USA har meldt ud, de nu støtter Indiens og Sydafrikas forslag om midlertidigt at underkende patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på COVID-19-vacciner. Kort tid efter fulgte Australien og New Zealand med – og forslaget støttes allerede af langt de fleste lav- og mellemindkomstlande. Hvis EU går med, kan det sikre en hurtigere og globalt set mere lige vaccineudrulning.

Indtil videre har vaccineudrulningen været et irrationelt og uretfærdigt forløb. Det offentligt støttede globale samarbejde om vaccineudvikling, der tidligt i pandemiens forløb producerede resultater med imponerende hast, blev i sidste ende til patenterede produkter hos medicingiganter, vi i dag alle kender navnene på: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Udviklingen af AstraZeneca’s vaccine var 97% finansieret af offentlige midler, mens Moderna fik 1 milliard dollars af den amerikanske stat til at udvikle en vaccine, som i forvejen er baseret på teknologi udviklet af offentligt støttede universitetsforskere. Alligevel er det disse virksomheder, som i dag sidder på patentet og dermed magten over vaccinen.

Det har betydet, at private virksomheder, som først og fremmest står til ansvar for deres ejere, har siddet med de afgørende kort på hånden i pandemibekæmpelsen. Det har skabt en katastrofal vaccineulighed, hvor rige lande har lavet eksklusive aftaler med medicinalindustrien, mens de fattigste lande har måtte se langt efter vacciner. Og når de har fået vacciner, har det ofte været til overpris. Sydafrika måtte f.eks. betale 2,5 gange så meget for AstraZeneca-vaccinen som EU.

Men tiden er løbet fra vage udmeldinger: også Danmark må melde sin støtte klart ud, så presset på Angela Merkel bliver størst muligt.

 

Samtidig er det også set med danske øjne en irrationel tilgang: hvis COVID-19 fortsat får lov til at sprede sig frit i andre dele af verden, er der en stor risiko for mutationer, som de nuværende vacciner ikke vil dække. Det vil altså være en sejr for hele verden, hvis patentstoppet gennemføres. Derfor er det ikke underligt, at WHO støtter forslaget, sammen med bl.a. 175 tidligere statsledere og nobelprismodtagere, og mere end 400 medlemmer af europæiske parlamenter.

Danmark må melde klart ud 

Men vi er ikke i mål endnu: patentstoppet står og falder nu med EU’s støtte. Og balancen internt i EU kan endnu tippe begge veje. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har meldt sin støtte til patentstoppet, og han er i selskab med et voksende antal EU-lande, bl.a. Belgien, Irland, Italien, Spanien og Holland. Alle øjne hviler derfor nu på Tyskland: Angela Merkel afviste torsdag at bakke op om patentstoppet. I Danmark har Mette Frederiksen fulgt den forsigtige linje fra EU-Kommissionen: hun vil “se på” forslaget. Men tiden er løbet fra vage udmeldinger: også Danmark må melde sin støtte klart ud, så presset på Angela Merkel bliver størst muligt.

Det kræver globalt, målrettet samarbejde, som ikke kan tage hensyn til de rige landes medicinalindustrier.

 

Det er vigtigt at bemærke, dette patentstop ikke af sig selv vil føre til den stigning i vaccineproduktion, som kræves. Der skal deles teknisk knowhow og etableres produktionsfaciliteter. Verdens lande skal derfor også gøre alt i deres magt for at understøtte denne udvikling. Det kræver globalt, målrettet samarbejde, som ikke kan tage hensyn til de rige landes medicinalindustrier. Netop derfor må processen om at gennemføre suspenderingen af patenter ikke løbe i langdrag. WTO’s generaldirektør har meldt ud, at hun først håber på vedtagelse af forslaget i december. Det er fuldstændig uacceptabelt.

Der er også andre problemer, som endnu skal adresseres. På trods af det momentum, USA’s udmelding har skabt, støtter de indtil videre kun et patentstop for vacciner, mens Indiens og Sydafrikas forslag også dækker anden vigtig medicin til kampen mod corona. Det hele skal naturligvis undertages for patenter, hvis vi skal denne pandemi hurtigst til livs.

Solidaritet eller private monopoler

Vi skal også benytte denne lejlighed til dybere refleksion. Har denne krise ikke slået fast én gang for alle, at hele verdens sundhed hænger sammen? Er det ikke nødvendigt med offentlig kontrol over livsreddende medicin, og et globalt solidarisk samarbejde for adgang til medicin uafhængigt af nationalitet og indkomst? Tror vi virkelig på, at vores globale sundhed kan sikres med et monopolregime, hvor private virksomheder sidder på magten over medicin?

Det er spørgsmål, som vi fortsat skal stille os selv, når pandemien er ovre. Men først og fremmest skal vi have stoppet denne pandemi så hurtigt som muligt. Den danske regering må straks melde sin støtte til patentstoppet og presse EU til at gøre det samme. Hver dag der ikke handles kan tælles i menneskeliv.

Array