Åbent brev til Folketingsmedlemmerne:

Sig nej til EU-Mercosur-handelsaftalen og ja til klimaansvar

Global Action advare i et åbent brev til alle folketingets medlemmer om Mercosur-aftalen og de konsekvenser aftalen vil få for Amazonas.

Kære Folketingsmedlem,

Vi skriver til dig, for at opfordre dig til at presse på for et “Nej” til EU-Mercosur-handelsaftalen. EU-Mercosur vil – hvis den bliver gennemført – føre til øget skovrydning, faldende biodiversitet og bidrage til forværring af klimakrisen, fordi den lægger op til øget handel med, og derfor også produktion af de varer som er hoveddrivkraften bag afskovning i Amazonas.

Aftalen skal både gennem EU og derefter de nationale parlamenter, hvor det forventes, at den kommer til afstemning i Folketinget inden for et år. Hvis et enkelt land stemmer imod – enten via EU’s Ministerråd eller blandt de nationale parlamenter – falder hele aftalen. Parlamenterne i Østrig, Belgien, Holland, Frankrig og Irland har allerede forholdt sig meget kritisk, og i Sydamerika modsætter folkelige bevægelser sig aftalen.

Aftalens parter er EU og en sammenslutning af fire sydamerikanske lande (Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay). Handelsaftalen kaldes populært for ”kvæg for biler”, da den vil udvide handlen med oksekød, soja og ethanol til EU til gengæld for billigere diesel og benzinbiler til de sydamerikanske lande. Hvis vi skal leve op til vores klimaansvar, er det nødvendigt at reducere produktionen og forbruget disse varer – ikke øge den. Derudover vil EU-Mercosur spænde ben for den grønne omstilling bl.a. ved at tillade yderligere afskovning til fordel for landbrugsjord i Amazonas sårbare regnskove til stor skade for biodiversiteten, oprindelige folks rettigheder og klimaet. Netop de meget skadelige konsekvenser ved skovrydning har fået flere europæiske regeringer til at forholde sig yderst kritisk til aftalens indhold. Vi opfordrer det danske folketing til at gøre det samme.

Selvom det nuværende udkast nævner Paris-aftalen, indeholder det ingen sanktionsmuligheder hvis Paris-aftalens målsætninger ikke efterleves. Der er således ingen konsekvenser, hvis medlemslandene ikke overholder aftalens tilsagn om at tage hensyn til sociale og miljømæssige påvirkninger.  Det er yderst problematisk, både for klimaet, men også for den oprindelige befolkning i Brasilien, som oplever en indskrænkning af rettigheder under Bolsonaros regering.

At modsætte sig EU-Mercosur er en oplagt mulighed for Danmark for at tage et internationalt klimaansvar, der er i tråd med målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det modsatte: at underskrive EU-Mercosur vil være at modarbejde Danmarks nye klimalov.

Som medlem af Folketinget har du befolkningen i ryggen. Valget i 2019 var et klimavalg. Her fik du mandat til at handle for at sikre nutidige og fremtidige generationers ret til rimelige levevilkår, herunder et stabilt klima. Det, du gør nu, gør en forskel.

Venlig hilsen,
Global Aktion

Kontakt os endelig for uddybning.
Tlf: 35359232
Email:
ingvild@globalaktion.dk