Podcast om nødvendig omhu / due diligence

Bindende lovgivning på vej?

Hvordan stopper man europæiske virksomheders medvirken til overtrædelser af menneskerettigheder i deres produktion uden for EU?

EU har undersøgt behovet for bindende lovgivning omkring europæiske virksomheders indvirken på overtrædelse af menneskerettigheder i deres produktion uden for EU. Rapporten konkluderer, at der er behov for bindende lovgivning til at erstatte de nu kun vejledende retningslinjer, som alle virksomheder ifølge FNs Guiding Principles og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder skal følge. Det er åbenbart, at retningslinjerne ikke følges, og derfor har EU nu nedsat en kommission til at udvikle et lovforslag, som forventes klar allerede i 2021. 

Resultaterne af de bindende regler skulle gerne blive, at særligt sikkerhed på arbejdspladsen samt ikke mindst lønforhold og arbejdstider kommer til at leve op til minimumsstandarderne indskrevet i FNs internationale menneskerettigheder. 

Kira fra Global Aktion har produceret denne miniserie om EUs lovgivning om nødvendig omhu, eller på engelsk, due diligence.

 

Find podcast episode 1 og 2 her:

Hør hele podcasten her

Array