Ny publikation:

Fokus på madsuverænitet

Madsuverænitet står for lokalbefolkningers ret til selvbestemmelse over deres jord og landbrugsproduktion og for alles ret til sund mad, der er produceret ved økologisk bæredygtige metoder.

I Afrika Kontakt samarbejder vi med vores partnere i Syd og gennem det danske netværk Forum for Madsuverænitet for at fremme et madsystem, der sætter mennesker og miljø over profit. Et produktionssystem, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt retfærdigt, og som genopbygger jorden og biodiversiteten. Med madsuverænitet er der fokus på, hvordan vi kan erstatte det nuværende agroindustrielle produktionssystem, der er domineret af store landbrugsorganisationer og multinationale virksomheder. Madsuverænitet er baseret på principper om selvforsyning og decentralisering, så store arealer ikke beslaglægges udenfor regionen. Lande og regioner skal have ret til at beskytte deres lokale fødevareproduktion og sikre mad til deres egen befolkning. Det er de mindre landbrug, der producerer mad til størstedelen af Jordens befolkning, og der er store muligheder for at udvikle dem, så de bliver mere produktive på en økologisk bæredygtig måde.

Læs rapporten fra Forum for Madsuverænitet her

Madsuverænitet

Alle har behov for mad. Planeten og fremtidige generationer har brug for, at mad bliver produceret ansvarligt med respekt for miljøet, klimaet og jordens ressourcer. Forum for Madsuverænitet mener, at det trods de store udfordringer verden står overfor er muligt at skabe systemer, der tillader produktion af sund og tilstrækkelig mad til alle mennesker på en miljø- og klimaskånsom måde. Vi kan etablere lokale fødevaresystemer og -strategier, der giver den demokratiske kontrol med vores mad tilbage til producenterne og forbrugerne og på samme tid skaber liv i landdistrikterne.

Du kan læse mere om konkrete løsninger og få mere viden om madsuverænitet i en dansk kontekst i Forum For Madsuvrænitets publikation: Download hele publikationen i pdf-format.