Sydafrika:

Stop Shell og TOTAL’s jagt på profit i det Indiske Ocean

Sejr for Sydafrikanske klima aktivister. I september 2022 afsagde en lokal domstol at Shell og TOTALs søgen efter olie og gas i det indiske ocean ud for Sydamerikas østkyst,, ikke var lovligt, da de to selskaber ikke have hørt den berørte lokalbefolkning om deres syn på sagen. Nu har både den sydafrikanske regering og Shell anket sagen til landets højesteret

Den 5. september 2022 ansøgte olieselskabet TotalEnergies om tilladelse til at udvinde gas fra to store havområder beliggende ved Sydafrikas østkyst, the Wild Coast. Total planlægger at investere mindst tre milliarder dollars i at udvinde gas og olie i området, hvilket er dybt problematisk da det vil accelerere klimakrisen, lave uoprettelig skade på det lokale økosystem ved kysten samt fratage lokalbefolkningen herunder små-fiskere deres levebrød på bekostning af profit tilkommende Total. Foruden Total, har også Shell rettet deres øjne mod Sydafrikas østkyst i håbet om at udpine området for olie og gas på bekostning af mennesker og miljø. I 2021 annoncerede Shell, at de vil begynde at lede efter olie og gas ved Sydafrikas østkyst, efter at de havde fået fornyet deres undersøgelses-rettigheder til kystområdet udstedt af Sydafrikas regering. Dette vakte dog kæmpe modstand i lokalbefolkningen, og aktivister tog sagen for retten. Den 1. september 2022 faldt dommen fra The Eastern Cape provinsens højesteret. Domstolen afgjorde, at undersøgelses-rettighederne til kystområdet var givet til Shell var blevet udstedt ulovligt, da Shell ikke havde konsulteret den del af lokalbefolkningen, som vil blive påvirket af udvindingen af olie og gas. 

Sydafrikas forfatning kræver, at lokalbefolkninger bliver konsulteret forud for, at projekter som Shells kan blive gennemført. I stedet havde Shell blot rådført sig med lokale traditionelle konger og høvdinge, der ikke har mandat til at tage afgørelser på lokalbefolkningens vegne – en praksis der leder tankerne hen på apartheid Sydafrika. 

Derudover afgjorde domstolen, at regeringen havde forsømt at undersøge potentielle skader på små-fiskeres levebrød og kulturelle rettigheder samt forsømt at overveje hvordan olie og gas udvinding medvirker til at forværre klimakrisen og deraf følgende klimaforandringer. 

På trods af sejren er fortsætter kampen, desværre, da Shell og Sydafrikas minister for Mineralske Ressourcer og Energi, Gwede Mantashe (ANC), har fået mulighed for at anke sagen til Sydafrikas Højesteret. En afgørelse forventes i løbet af 2023. 

Global Aktions partner, Amadiba Crisis Committee, der har stået centralt i retssagen mod Shell og TOTAL,. da de repræsenterer lokalsamfund der er afhængige af og gør brug af de marine ressourcer i det Indiske ocean.  For dem vil ventetiden blive brugt på at mobilisere massivt mod olie og gas udvendig i det naturfølsomme havområde. 

Array