Nu online

Magasinet GRO

GRO - et magasin om kampen for et retfærdigt madsystem

Den måde, vi spiser og dyrker vores mad er under fortsat forandring. I de seneste år-hundreder er vi gået mod et stadigt mere globaliseret og industrialiseret fødevaresystem, hvor landbrugsmetoder, fødevarer og madkulturer forbindes på tværs af kontinenter. Mad er et politisk emne, og der diskuteres hvordan vi skal brødføde verden, skabe et bæredygtigt, men højproduktivt landbrug – og især, hvordan vi skal afbøde de eskalerende klima- og biodiversitetskriser.

Vi har derfor udgivet GRO med kritik af den det nuværende og en lang række bud på hvordan vores fødevare system kunne indrettes.

God læselyst!


Array