Klima

Drømmen om det grønne foregangsland er primært en drøm

Hvis man ringede klokken 3 om natten, og spurgte om Danmark var et grønt foregangslands ville Klimaminister Dan Jørgensen prompte svare “ja”. Det har nemlig været det centrale budskab i ministeren og regeringens retorik siden de overtog magten, herunder senest i statsministerens nytårstale.

Budskabet er blevet gentaget så meget at man næsten tror på budskabet. Men også kun næsten.

For selv om grøn flyvning til Aalborg lyder flot, står indenrigsflyvningen blot for omkring 0.30 procent af Danmarks samlede udledninger. Frugten er næsten så lavtliggende at den paradoksalt ligger på jorden.

For nyligt udkom rapporten Sustainable Development Index udarbejdet af et forskerhold med økonomen Jason Hickel i spidsen. Rapporten måler nationers livskvalitet på en række forskellige parametre op imod nationens brug af klodens ressourcer. Her kom Danmark ind på en 136. plads. Over vores nabolande Sverige og Norge, men langt bagefter vinderen Costa Rica.

Det grønne foregangsland er som Komiske Ali

Og måske er det egentligt ikke så underligt, når man kigger Danmarks tal igennem. Her finder man at Danmark er et af de mest intensivt opdyrkede lande i verden, at Danmark er et af det mest forbrugende lande hvad angår kød og importerede produkter, at Danmark er med i kapløbet om at have mest motorvej pr. indbygger, flest biler, flest landbrugsdyr og er desuden storimportør af dyrefoder og biomasse til vores voksende grisebestand og kraftværker. Danmark er rent ud sagt en miljø- og klimamæssig katastrofe. Selvfølgelig kan man finde statistikker, der beviser at vi er et grønt foregangsland, men de statistikker har det tilfælles at de enten er ikke-realiserede planer eller at de kigger udelukkende på hvor meget vedvarende energi vi producerer og ikke hvor meget vi forbruger.

Kigger man på sådan en statistik lander Danmark nemlig så langt nede på listen at ideen om et grønt foregangsland er som Komiske Ali, der benægter at se det indlysende i øjnene. Tilføjer man dertil at det er underordnet om Danmarks energi er importeret biomasse, der udgør størstedelen af vores bevisførelse for at være et ‘grønt foregangsland’ bliver det endnu mere komisk.

Primært en drøm

Vi bliver ikke et grønt foregangsland bare fordi flyvningen er blevet eldrevet eller at fossilbilen er udskiftet med en elbil. En vindmølle i et højintensivt landbrug er blot en vindmølle, der producerer strøm til det højintense landbrug. Der skal med andre ord mere til. Vi skal gentænke måden vi lever på. Den vedvarende energi skal tilkobles sociale interesser og ikke kapitale interesser.

I det regnestykke ligger vi som land langt nede af listen, men har alle muligheder for at gøre en forskel og stoppe investeringer i motorveje, som det for nyligt er sket i Østrig, at dedikere størstedelen af landets areal til beskyttelse af biodiversitet som i Costa Rica eller forbyde fossile reklamer som i Amsterdam. Så selvom en enkelt statistik risikerer at blive en sandhed, hvis den gentages i det uendelige, så er det desto mindre stadig blot en statistik, der ikke tager helheden med.

Drømmen om foregangslandet er måske mest af alt en drøm. Måske er det derfor Dan Jørgensen vil svare så prompte hvis han blev ringet op kl 3 om natten.

Array