Klimakrisen, der forsvandt mens frygten for russerne, vandt. Krigen koster klimaet, når milliarder går til oprustning. Så må folkelig solidaritet træde til.

Hvordan forklarer man lige en social bevægelse et sted i Afrika, at kassen er tom, fordi man i Danmark og andre europæiske lande har valgt at bruge milliarder på våben og oprustning? At vores regeringers frygt for russerne, overskygger alt andet. Hvor blev vores klimaansvar af, når vi bruger klimapenge til våben, samtidig med at klimaforandringer mærkes mere og mere voldsomt. Er klimabevægelses mange aktivister sat i skammekrogen, og helt udenfor indflydelse?

Det er de spørgsmål alle klimaaktivister bør stille sig selv, så vi får debatten tilbage på rette spor. For var klimahandlingen ikke allerede afsporet, til fordel for vækst, arbejdspladser, profit og den fortsatte udbygning af det Globale Syds ressourcer og befolkninger?

For Global Aktion har vores uro over udviklingen omdannet sig til frygt. Frygt for at vi fik sat en politisk klimadagsorden, men ikke fik en klimaplan, der så ud over rene CO2 reduktioner. Ambitioner om reduktioner man allerede er ved at give køb på, og hvor planen er, at dem der har skabt klimakrisen, også er dem, der skal profitere på den grønne omstilling. Vi har i vores forsøg på at skabe bred politisk opbakning til klimamålene, givet køb på kritikken af det kapitalistiske samfund, der har skabt den.

Vi har stilsigende accepteret, at vores klimaløsninger skal gennemføres ved en fortsat udnyttelse af det Globale Syd. 

I Global Aktion mener vi, at man ikke kan undgå at ændre på de strukturelle årsager til klimakrisen. Strukturer, der også skaber global ulighed og dyb fattigdom for millioner af mennesker.

For Global Aktion hænger kampen mod global ulighed og kampen mod krig og oprustning tæt sammen.Løsningerne på vores udfordringer i det Globale Nord, kan ikke være en fortsat udnyttelse af andre mennesker. Det er ikke en løsning vi kan støtte. Hvis vores skattekroner f.eks. skal bruges på forskning i klimaløsninger, skal de ikke være lukket bag et patent, så skal det deles med resten af verden. Klimakrisen er en historisk mulighed for at skabe et radikalt brud med en verdensorden og samfundsmodel, der kun har gavnet en lille elite, og efterladt størstedelen af verdens befolkning i fattigdom.

For Global Aktion er klimaaktivisme også solidaritet.