Ny handelsrapport

Myterne om frihandel – Konsekvenserne af et skævt system

Kampen for en mere retfærdig verden

Det moderne globale handelssystem bygger på frihandel, der tillader, at varer og services cirkulerer mellem landegrænser uden hindringer. Blandt politikere er der bred enighed om, at frihandel skaber både jobs, vækst og velstand over hele verden. Det er den dominerende fortælling, der har defineret tilgangen til international handel gennem en årrække. Frihandel er på tværs af ideologiske skillelinjer blevet hyldet som vejen til at mindske fattigdom i det Globale Syd og mere frihandel er endda skrevet ind som en del af FN’s verdensmål.
Rapporten ”Myterne om Frihandel – Konsekvenserne af et skævt system” stiller sig særdeles kritisk overfor dette dominerende frihandelsnarrativ og argumenterer for, at nutidens globale handelssystem tværtimod fordrer en ekstrem global ulighed, hvor både mennesker og natur i det Globale Syd bliver ladet i stikken, alt imens Vesten og de multinationale virksomheder bliver rigere og rigere.
På denne lanceringskonference vil vi stille skarpt på denne grundlæggende kontrast mellem politikernes frihandelsnarrativ og den oplevede virkelighed i det Globale Syd. Til formålet har vi allieret os med Admire Mutizwa, der vil holde et oplæg om EU’s handelspolitik set fra et Globalt Syd perspektiv. Admire er Zimbabwisk handelsaktivist og økonom og har fulgt EPA-forhandlingerne (Economic Partnership Agreements) mellem EU og de involverede afrikanske regioner igennem en årrække.
Find rapporten her: