Åbent brev

Jeppe Kofod, træk støtten til EU-Mercosur aftalen

Forud for EU-møde opfordrer vi endnu en gang til at droppe Danmarks støtte

D. 20. maj mødes EU’s handels- og udenrigsministre til et møde i Bruxelles. Derfor har vi sammen med Verdens Skove, Greenpeace, NOAH, Nyt Europa og World Animal Protection sendt dette åbne brev til udenrigsminister Jeppe Kofod. Brevet er sendt i samarbejde med den internationale stop EU-Mercosur koalition, som tæller mere end 450 organisationer.

Du kan læse mere om aftalens klimamæssige konsekvenser i vores rapport “Benzin på bålet”.


Kære Jeppe Kofod,

Som optakt til Rådets møde om udenrigsanliggender (handel) den 20. maj vil vi gerne gøre dig opmærksom på den omfattende modstand, som EU-Mercosur-frihandelsaftalen har mødt blandt borgere, civilsamfundsorganisationer og lignende. Den 10. februar sendte 20 danske organisationer og 17 forskere et brev med en opfordring til ministeren om ikke at godkende aftalen på grund af de negative konsekvenser, som aftalen vil have på den sydamerikanske natur og for de oprindelige folk. Den 15. marts lancerede mere end 450 organisationer på tværs af Europa og Sydamerika en stop EU-Mercosur koalition, med en klar opfordring til EU og Mercosur-landene om at forkaste det nuværende udkast til en aftale. 

Budskabet er det samme fra alle sider: Drop det nuværende udkast og genforhandl aftalen med fokus på at sikre en aftale, der positivt styrker klima- og biodiversitetsindsatsen. EU-Mercosur-aftalen er i direkte opposition til klimahandling, madsuverænitet, menneskerettigheder og dyrevelfærd. Som ovennævnte koalition skriver i deres åbne brev: Handelsaftalen vil ødelægge livsvilkår i både Europa og Sydamerika, skade familieejede landbrug og arbejdere. Aftalen udgør en forestående trussel mod den industrielle sektor i Mercosur-landene, da den vil fremme en import af forurenende biler og eksport af landbrugsvarer. Den fastholder Sydamerikas økonomier i rollen, som eksportører af billige råstoffer- og varer, der bliver udvundet på bekostning af vitale naturressourcer, i stedet for at fremme udviklingen af sunde, varierede og resiliente økonomier.

På tværs af Europa er vi bekymrede for denne aftale. En undersøgelse foretaget af YouGov i viser, at 73% af Danmarks befolkning ønsker, at EU-Mercosur-aftalen ikke bliver gennemført førend, at afskovningen i Amazonas er stoppet. På tværs af Europa er det 75%, der har denne holdning. 

Derudover har en række regeringer også udtalt sig kritisk og har gjort det klart, at de ikke vil ratificere aftalen i dens nuværende form.

 

Vi er opmærksomme på forsøgene på at redde aftalen med protokoller og tillægsdokumenter, men de kan ikke fikse de mange og strukturelle problemer, som er indlejret i den nuværende aftale, hvis primære formål er at øge eksport af produkter, der fører til øget afskovning, flere CO2-emissioner og brud på menneskerettighederne. Samtidig viser udviklingen, primært i Brasilien, at lige meget hvilke sikkerhedsmekanismer man, på papiret, bliver enige om (i forhold til afskovning, klimaforandringer og menneskerettigheder) vil de blive undermineret af, hvad der sker i praksis i Brasilien. Derfor er protokoller og annekser til aftalen meningsløse, så længe aftalen i dens nuværende form ikke ændres. Det gælder blandt andet følgende alvorlige punkter: 

1. Den brasilianske regering fortsætter, på nuværende tidspunkt, med at handle i modstrid med menneskerettighederne, beskyttelse af oprindelige folk og internationalt aftalte mål om miljø- og klimabeskyttelse. Regeringen fortsætter med at prøve presse en lovpakke igennem, der udgør en enorm trussel mod oprindelige folk og naturen i Brasilien. Den respektive lovpakke, der har fået tilnavnet ødelæggelsespakken, indeholder flere lovforslag: Minedrift på oprindelige folks landområder (Lov nr. 191/2020 i kongressen), Legalisering af ejendom erhvervet ved jordtyveri (Lov nr. 2633/2020 i kongressen, og Lov nr. 510/2021 i senatet), og Miljøtilladelser (Lov Nr. 3729/2004 samt tillæg i kongressen, og Lov nr. 168/2018 i senatet). Disse love vil gøre det nemmere at udnytte oprindelige folks territorier til udvinding af mineraler, olie og gas, legalisere jordtyveri og føre til yderligere ødelæggelser af uvurderlig naturområder, når miljøtilladelserne svækkes. 

Den 15. marts appellerede 255 civilsamfundsorganisationer til præsidenten for den brasilianske kongres og bad ham stoppe disse lovforslag. I Danmark har vi ligeledes sendt ministeren en opfordring fra 15 danske organisationer, den 15. april, om at udtrykke bekymring for udviklingen i Brasilien. Lovpakken fik også 28 danske folketingsmedlemmer fra 10 forskellige partier til at sende et brev til præsidenten for den brasilianske kongress og præsidenten for det brasilianske senat, hvori de udtrykte deres bekymring. 

2. Udover forsøg på at svække miljøreguleringen, har Brasiliens regering også svækket de miljøagenturer, hvis opgave det er at beskytte naturen. I dette års budget blev miljøministeriets tildelte midler beskåret med 24% i forhold til 2020. Det er det laveste i 20 år. Denne reduktion blev godkendt blot én dag efter det storstilede Klimatopmøde i USA, hvor Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, lovede at fordoble budgettet for miljøbeskyttelse.  

3. De massive beskæringer og voldsomme svækkelser af miljøagenturerne sker samtidig med afskovningen og skovbrande er skudt i vejret – både i Amazonas og i andre biomer. Afskovning er steget med 34% over de sidste to år og den seneste rapport fra Global Forest Watch viser, at Brasilien har det højeste tab af primærskov i verdenen – et tal, der steg med 25% i 2020 i forhold til året før. Et nyligt studie fandt, at antallet af bøder givet for ulovlig afskovning faldt med 70% under pandemien. De brasilianske skove er vitale i den global klimakamp, da de lagrer CO2, og samtidig er uerstattelige økosystemer. 

4. Beskæringen af miljøministeriets budget vil også påvirke monitoreringen af pesticideforurening. Brasilien har allerede et af verdens højeste forbrug af agrokemikalier, og det har resulteret i en signifikant negativ påvirkning på miljøet og på biodiversiteten samt på den brasilianske befolknings helbred, hvor en person dør hver 2,5 dag som følge af forgiftning fra kemikalier brugt i landbruget. 44 % af pesticiderne godkendte i Brasilien er forbudte i EU. I 2019 alene godkendte Bolsonaro-regeringen 474 nye pesticider. Med dette in mente, er det alarmerende, at EU-Mercosur-aftalen vil øge eksporten af farlige kemikalier fra EU til Brasilien. Det står i skarp kontrast til EU’s Grønne Pagts mål om at mindske brugen af pesticider med 50%.  

5. På samme måde er det alarmerende, at Bolsonaros regering bruger lovgivningen til at chikanere oprindelige folks ledere og deres organisationer. For nyligt blev Sonia Guajajara, leder af Brasiliens største paraplyorganisation for oprindelige folk, APIB, og en anden leder for de oprindelige folk, Almir Suruí, begge afhørt af politiet på baggrund af en klage fra Funai (styrelsen for oprindelige folk). Årsagen til afhøringen var, at begge har udtalt sig kritisk om regeringens manglende beskyttelse af oprindelige folk og deres rettigheder, især under coronakrisen. Selvom begge blev løsladt igen, da den føderale domstol lukkede sagen, så vidner sagen om, at dem, der kæmper for oprindelige folk og naturen møder mere og mere modstand.

6. Brasilien går også imod internationale aftaler, når det kommer til klimaambitioner. I deres seneste nationale klimaplan under Parisaftalen (NDC) valgt Brasilien at svække deres ambitioner og ikke sætte nye mål for reduktion af CO2-udledninger frem mod 2030. Faktisk har Brasilien med deres opdaterede NDC brudt med Parisaftalen, hvori det står, at hver eneste NDC skal vise fremdrift ift. den tidligere. 

 

EU-Mercosur-aftalen vil primært øge handel med produkter, der vil have negativ indflydelse på klimaet, miljøet og lokalbefolkningen, og fremme interesser drevet af sektorer, der af FNs klimapanel (IPCC) og FNs biodiversitetpanel (IPBES) er blevet defineret som medvirkende til klima- og biodiversitetskrisen. 

Et separat tillægsdokument med fokus på bæredygtighed i EU-Mercosur-aftalen vil med stor sandsynlighed ikke stoppe de miljømæssige tilbageskridt og brud på menneskerettighederne, der foregår i Brasilien lige nu. Dette understøttes af en nylig udgivet juridisk vurdering af aftalen fra MISEREOR, Greenpeace og CIDSE, som finder, at hverken en protokol eller tillægsdokumenter er nok til at fikse aftalen. 

Derfor, hvis EU vil overholde Parisaftalen og EU’s egen Green Deal, må man ikke fortsætte med ratificeringen af denne handelsaftale. 

På tværs af Europa og Sydamerika ses modstanden mod aftalen, og budskabet om at tage aftalen af bordet giver genlyd på begge kontinenter. Civilsamfundet holder øje med aftalen, og vi opfordrer på det kraftigste til, at I ikke godkender en aftale, der  modarbejder den nødvendige klima- og miljøpolitik. Hvis I vil forbedre handelsforholdene mellem EU og Mercosur, beder vi jer stoppe denne aftale og i stedet genforhandle den baseret på et nyt mandat, hvor mennesker, natur og vores fælles Jord kommer forrest, samtidig med, at den strukturelle ulighed mellem de to økonomier adresseres og ikke øges. 

Med venlig hilsen,

Verdens Skove, Global Aktion, Greenpeace, NOAH, Nyt Europa og World Animal Protection 

På vegne af Stop EU-Mercosur-koalitionen

 

Array